Kriståligt

Allan Paldanius

Upprepade kriser påminner oss om hur viktigt det är att utveckla arbetspensionssystemet så att det bättre stöder långsiktig, avkastningssökande placering av pensionsmedlen.

Ett färskt exempel på sådan utveckling är ändringen av ArPL-systemet som trädde i kraft i början av juni. Den gäller avsättningarna till ålderspensionsansvaren och syftar till att göra det möjligt att bedriva långsiktig placeringsverksamhet och eftersträva god avkastning också i dåliga placeringsmarknadslägen.

Coronapandemin som prövat världsekonomin fick lämna plats för en ny kris i februari, när Ryssland anföll Ukraina. Den spirande ekonomiska tillväxten avstannade till följd av sanktionerna, och osäkerheten tillsammans med en ökande inflation har tryckt aktiemarknaden nedåt.

Arbetspensionssystemet var starkt när det möttes av den nya krisen.

Arbetspensionssystemet var starkt när det möttes av den nya krisen. I slutet av det andra coronaåret var arbetspensionssystemets placeringstillgångar rekordartat stora och risktäckningskapaciteten utmärkt. Efter det första kvartalet har situationen hållits stark trots att avkastningen varit på minus.

I den internationella avkastningsjämförelse som Pensionsskyddscentralen publicerade i april syntes avkastningsskillnaderna mellan olika pensionsplacerare tydligt. Pensionsplacerarna verkar inom olika regleringsramar och det finns talrika skäl till avkastningsskillnaderna. Som en allmän iakttagelse kan man säkert ändå konstatera att ju riskhaltigare placeringar regleringsramen och placeringsstrategin tillåter, desto bättre har avkastningen varit också inom längre tidsperioder än ett år.

Det finns skäl att fortsätta utveckla systemet. När det handlar om placeringstillgångar som motsvarar ungefär ett års bruttonationalprodukt har också en liten förbättring av avkastningen en stor betydelse för finansieringen av pensionssystemet.

I den här tidningen ingår en sammanställning av arbetspensionsanstalternas bokslut, som jag rekommenderar varmt. På fem år har exempelvis arbetspensionssystemets ofta omtalade omkostnader, utan placeringsverksamhetens kostnader, minskat både absolut och relativt. Priset på dagliga tjänster inom arbetspensionsskyddet har gått ner samtidigt som tjänsterna har förbättrats!