Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin 4.10.2021

Eläkkeiden riittävyys ja kestävyys – arvio Suomen eläkejärjestelmästä

Suomen eläkejärjestelmästä tehty kansainvälinen ja riippumaton arvio. Arvion on tilannut Eläketurvakeskus ja sen on tehnyt professori Torben M. Andersen.

Andersen, T. M. Eläketurvakeskus 2021


Mistä vuonna 2019 alkaneet vanhuuseläkkeet karttuivat?

Julkaisussa tarkastellaan vuonna 2019 vanhuuseläkkeelle siirtyneiden eläkkeiden eri karttumaperusteita. Erityisesti tarkastellaan eri sosiaalietuusjaksoilta kertyneen eläkkeen sekä ns. lykkäyskorotuksen ja tulevan ajan merkitystä.

Palotie-Heino, T. & Lampi, J. & Risku, I. Eläketurvakeskuksen tilastoja 08/2021


VUOSITTAIN ILMESTYVIÄ 

Eläketurvakeskuksen taskutilasto 2021

Eläketurvakeskuksen tilastoja 04/2021

Suomen työeläkkeensaajat 2020

Suomen virallinen tilasto: sosiaaliturva 2021

Työeläkeindikaattorit 2021

Eläketurvakeskuksen raportteja 06/2021

Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2020

Suomen virallinen tilasto: sosiaaliturva 2021


MUUALLA ILMESTYNEITÄ 

Public Pension Generosity and Old Age Poverty in OECD Countries

Artikkelissa tarkastellaan lakisääteisten eläkkeiden korvausasteen tasoa ja sen yhteyttä ikääntyneiden pienituloisuusasteeseen sekä köyhyyskuiluun 14 OECD-maassa vuosina 1980–2010.

Kuitto, K. & Madia, J. E. & Podestá, F. Journal of Social Policy, FirstView 07 July 2021

Early Pension Claiming and Expected Longevity: A Register-Based Study on the Take-up of the Partial Old-Age Pension in Finland

Tutkimuksessa tarkastellaan odotetun eliniän yhteyttä osittaisen vanhuuseläkkeen ottamiseen 61-vuotiaana. Odotettua elinikää mitataan samaa sukupuolta olevan vanhemman eliniällä.

Nivalainen, S. Work, Aging and Retirement, Vol. 7, Issue 3, 2021

Determinants of transition from partial to full disability pension: a register study from Finland

Tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka pysyvä tila osatyökyvyttömyyseläke on ja mitkä tekijät ovat yhteydessä täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Neljän vuoden seurannan aikana kolmannes osatyökyvyttömyyseläkeläisistä siirtyi täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle.

Polvinen, A. & Laaksonen, M. Scandinavian Journal of Public Health

Lue faktaa ja tutustu julkaisuihimme
www.etk.fi/julkaisut 

Tilaa uutiskirjeemme
etk.fi/uutiskirjeet