Työeläkeyhtiöiden tilinpäätökset vertailussa

Suomessa on neljä työeläkeyhtiötä. Työeläkevakuutusyhtiöiden vuoden 2023 tilinpäätöstietojen vertailussa vakuutusmaksutuloillakin mitaten Ilmarinen meni viime vuonna Varman ohi. llmarinen on työeläkevakuutusyhtiöistä suurin.

Koko työeläkealan tarkastelussa Keva on kuitenkin maan suurin työeläkevakuuttaja. Kevalla ei ole kuitenkaan vastaavanlaista vakavaraisuussääntelyä ja rahoituspohjakin eroaa työeläkeyhtiöistä, joten Keva ei ole tässä yhtiöiden välisessä vertailussa mukana.

Oheisessa työeläkeyhtiöiden vertailutaulukossa on esitetty työeläkevakuutusyhtiöiden toimintaa vuoden 2023 tilinpäätöstietoihin perustuen. Kunkin yhtiön kohdalta on esitetty palkkasumman kehitys, toimintatulos sekä sijoitustoiminnan ja vakavaraisuuden tunnusluvut. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa vertailutietona on myös yhtiökohtainen hoitokustannustulos.

Taulukosta selviää, että yhtiöstä Elossa on eniten YEL-vakuutuksia. Veritaskin profiloituu yrittäjien työeläkevakuutusyhtiönä. Viime vuonna Varma on kuitenkin muista poiketen lisännyt eniten sekä TyEL- että yrittäjäasiakkaitaan.