Työstä eläkkeelle siirryttäessä tulot laskevat viidenneksen

Juha Rantala
– Työttömyydestä tai muusta syystä työelämän ulkopuolelta eläkkeelle siirtyneiden tulotaso on eläkkeelläkin yleensä selvästi pienempi kuin työstä eläkkeelle siirtyneiden, kertoo ekonomisti Juha Rantala Eläketurvakeskuksesta.

Eläkettä edeltävä työmarkkina-asema vaikuttaa merkittävästi tulojen muutokseen.​ Työstä eläkkeelle siirtyneiden nettotulosuhteen mediaani on 79 prosenttia eli nettotulot laskevat keskimäärin viidenneksen eläkkeelle siirryttäessä.  Tieto käy ilmi Eläketurvakeskuksen seurantatutkimuksesta, joka kattaa vuodet 2002–2017.

Nettotulosuhteen muutos on pysynyt samanlaisena 2000-luvun alusta saakka, huolimatta työmarkkinoiden ja väestön demografisesta muutoksesta ja eläkeuudistuksista. 

Valtaosa siirtyy eläkkeelle suoraan työelämästä, mutta moni myös työelämän ulkopuolelta. Eläkkeelle siirtyminen nostaa työttömien ja muiden työelämän ulkopuolelta siirtyvien nettotuloja keskimäärin ­reilun kymmenyksen.

Kaikkien eläkkeelle siirtyneiden nettotulosuhteen mediaani on ollut 87 prosentin tuntumassa vuosituhannen alusta saakka.