Juha Rantala
– Inkomstnivån bland dem som gått i pension efter att ha varit arbetslösa eller utanför arbetslivet av annan orsak är i allmänhet klart mindre också när de är pensionerade än deras som gått i pension från arbete, säger nationalekonom Juha Rantala på Pensionsskyddscentralen.

Inkomsterna minskar med en femtedel när man går i pension från arbete

Arbetsmarknadsställningen före pensioneringen har en betydande inverkan på hur inkomsterna förändras. Medianen för nettoinkomstproportionen för dem som gått i pension från arbete är 79 procent, dvs. nettoinkomsten minskar med en femtedel i genomsnitt vid pensioneringen. Det framgår av Pensionsskyddscentralens uppföljningsundersökning som omfattar åren 2002–2017.

Proportionen mellan nettoinkomsterna har hållits likadan sedan 2000-talets början, trots förändringar på arbetsmarknaden och i ­befolkningen och pensionsreformer. 

Största delen går i pension direkt från arbetslivet, men många har också varit utanför arbetslivet före sin pensionering. Pensioneringen höjer nettoinkomsterna för dem som varit arbetslösa eller annars utanför arbetslivet med en dryg tiondel i snitt.

Medianen för proportionen mellan nettoinkomsterna för samtliga nya pensionstagare har varit kring 87 procent sedan årtusendets början.