Nimitysuutisia 7.6.2021

Minna Hakkarainen

Minna Hakkarainen

(FM, EMBA) on nimitetty Ilmarisen vakuutusjohtajaksi vakuutus- ja eläkepalveluihin. Hän vastaa vakuutuspalveluosastosta ja toimii linjajohtajan sijaisena.

Hannu Ijäs

(varatuomari) on aloittanut 19.4. Finanssiala ry:ssä johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hän toimii lainsäädäntöryhmän vetäjänä.

Tomi Kaarniemi

(DI) on nimitetty Ilmarisen asiakaspäälliköksi Asiakkuudet ja kanavat -linjalle.

Hanna Kankainen

Hanna Kankainen

(VTM) on nimitetty 2.8. alkaen Ilmarisen osastonjohtajaksi työkykyriskin hallinta ja kuntoutus -linjalle.

Tero Kurenmaa

Tero Kurenmaa

(OTT) on nimitetty uuden lakiasiat-yksikön päälliköksi Finanssivalvontaan 1.6. alkaen viiden vuoden määräajaksi.

Nina Leppäkangas

Nina Leppäkangas

(M.Sc.) on nimitetty ­Ilmarisen suurasiakaspäälliköksi asiakkuudet ja kanavat -linjalle.

Eija-Kaarina Matilainen

Eija-Kaarina Matilainen

(BBA) on nimitetty osastonjohtajaksi teknologia ja kehittäminen -linjalle.

Carl Pettersson

Carl Pettersson

(KTK, EMBA) on nimitetty keskinäisen työeläke­vakuutusyhtiö Elon ­toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään syksyllä. ­Pettersson siirtyy Elolle Veritas ­Eläkevakuutuksesta.

Susanna Plukka

Susanna Plukka

(DI) on nimitetty 3.5. ­alkaen Ilmarisen osastonjohtajaksi vakuutus- ja eläkepalveluihin.

Jaana Rissanen

Jaana Rissanen

(OTK) on nimitetty 1.8. alkaen STM:n eläke- ja yksityisvakuutusyksikön johtajan virkaan.

Tommy Sandas

Tommy Sandås

talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen ­Veritaksessa on ottanut väliaikaisesti toimitusjohtajan tehtävät hoitaakseen 12.4. alkaen, kunnes Carl Petterssonin seuraaja on valittu.

Johanna Sihvonen

Johanna Sihvonen

(TtM) on nimitetty 26.4. alkaen Ilmarisen vakuutuspalvelupäälliköksi vakuutus- ja eläkepalveluihin.

Turkka Sinisalo

Turkka Sinisalo

on nimitetty 15.6. alkaen Työeläkevakuuttajat Telan yhteiskuntavaikuttamisen asiantuntijaksi.

Lassi Toivonen

Lassi Toivonen

(KTM) on nimitetty 17.6. alkaen Ilmarisen asiakkuudet ja kanavat -linjalle asiakassuhteen vahvistaminen -prosessin johtajaksi.