Utnämningar 14.6.2021

Minna Hakkarainen (FM, EMBA) har utnämnts till försäkringsdirektör vid Ilmarinens försäkrings- och pensionstjänster. Hon ansvarar för försäkringstjänsteavdelningen och fungerar som linjedirektörens ställföreträdare.

Hannu Iljäs

Hannu Ijäs (vicehäradshövdning) tillträdde 19.4 som direktör och ledningsgruppsmedlem på Finanssiala ry. Han leder lagstiftningsgruppen.

Tomi Kaarniemi (DI) har utnämnts till kundchef på Ilmarinens linje kundrelationer och kanaler.

Hanna Kankainen

Hanna Kankainen (DI) har utnämnts till kundchef på Ilmarinens linje kundrelationer och kanaler.

Tero Kurenmaa

Tero Kurenmaa (JD) har utnämnts till chef för den nya enheten juridiska ärenden vid Finansinspektionen på fem år fr.o.m. 1.6

Nina Leppäkangas

Nina Leppäkangas (M.Sc.) har utnämnts till storkundschef på Ilmarinens linje för kundrelationer och kanaler.

Eija-Kaarina Matilainen

Eija-Kaarina Matilainen (BBA) har utnämnts till avdelningsdirektör på linjen för teknologi och utveckling.

Carl Pettersson

Carl Pettersson (EK, EMBA) har utnämnts till verkställande direktör för Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo. Han tillträder i höst. Pettersson kommer närmast från Veritas Pensionsförsäkring.

Susanna Plukka

Susanna Plukka (DI) har utnämnts till avdelningsdirektör vid Ilmarinens försäkrings- och pensionstjänster fr.o.m. 3.5.

Jaana Rissanen

Jaana Rissanen (vicehäradshövding) har utnämnts till tjänsten som direktör vid social- och hälsovårdsministeriets pensions- och privatförsäkrings­enhet fr.o.m. 1.8.

Tommy Sandas

Tommy Sandås ekonomidirektör och verkställande direktörens ställföreträdare, sköter temporärt uppgiften som verkställande direktör fr.o.m. 12.4 tills Carl Petterssons efterträdare har utsetts.

Johanna Sihvonen

Johanna Sihvonen (HvM) har utnämnts till chef för försäkringstjänster vid Ilmarinens försäkrings- och pensions­tjänster.

Turkka Sinisalo

Turkka Sinisalo har utnämnts till specialist på samhällspåverkan på Arbetspensionsförsäkrarna Tela fr.o.m. 15.6.

Lassi Toivonen

Lassi Toivonen (EM) har utnämnts till ­direktör för processen förstärkning av kundrelationen på Ilmarinens linje för kundrelationer och kanaler fr.o.m. 17.6.