Neljän diagrammin muodostava graafinen kuvituskuva.
ETK Kuvituskuvat Kuvaaja Karoliina Paatos

Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin 1.6.2020

Kuinka yrittäjät eläkevakuuttavat?

Yrittäjien omat näkemykset ja YEL-työtulon ja yrittäjän tulojen suhde

Tutkimus käsittelee yrittäjien eläkevakuuttamisen tasoa kahdesta toisiaan täydentävästä näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan sekä yrittäjien omaa näkemystä riittävän eläketurvan maksamisesta että tulotietoihin perustuvaa mittaria ali- ja ylivakuuttamisesta ja näiden taustalla vaikuttavia taustatekijöitä.

Tekijät: Satu Nivalainen ja Sanna Tenhunen

Sarja: Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2020


Taskutilasto 2020
Fickstatistik 2020
Pocket Statistics 2020

Taskutilastoon on koottu keskeisiä eläketurvaan liittyviä tilastotietoja. Lisäksi julkaisu sisältää tietoja myös koko sosiaaliturvasta sekä Suomen väestöstä.

Sarja: Eläketurvakeskuksen tilastoja 03/2020


Total pension in Finland: How are earnings-related pensions, national pensions and taxation determined?

Englanninkielinen käännös vuosittain ilmestyvästä Kokonaiseläke-raportista. Raportissa tarkastellaan työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien ja eläkkeiden verotuksen määräytymistä vuonna 2020.

Tekijät: Suvi Ritola ja Juha Knuuti

Sarja: Eläketurvakeskuksen raportteja 04/2020

Lue faktaa ja tutustu julkaisuihimme
www.etk.fi/julkaisut

Tilaa uutiskirjeemme
etk.fi/uutiskirjeet