Työeläkelaitosten avainlukuja 2023 

Oheiseen taulukkoon on tuotu vertailuun työeläkelaitosten avainlukuja vuodelta 2023. Taulukon sarakkeiden sisältö on koottu kunkin lainsäädännön ryhmittelyn mukaisesti: työeläkeyhtiöt, säätiöt, kassat ja julkisalojen työeläkevakuuttajat omina ryhminään.

Taulukossa on kerrottu vakuutustoiminnan ydintiedot, tulot, kulut ja varat viime vuodelta. Myös vakuutettujen ja eläkkeensaajien lukumäärät, maksetut eläkkeet tai vaikkapa työeläkevakuutettu palkkasumma on taulukossa eriteltynä.