Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin 17.2.2020

Syntyvyys- skenaarioiden vaikutukset työeläkkeiden rahoitukseen

Raportissa esitetään eläkelaskelmia, jotka perustuvat väestötieteellisesti perusteltuihin skenaarioihin syntyvyyden tulevasta kehityksestä.

Tekijät: Tuija Nopola ja Heikki Tikanmäki
Sarja: Eläketurvakeskuksen raportteja 01/2020


Kokonaiseläke 2020. Katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja verotuksen määräytymiseen

Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien ja eläkkeiden verotuksen määräytyminen vaikuttavat kaikki osaltaan käteen jäävään nettoeläkkeeseen. Katsauksessa on tarkasteltu kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytymistä vuonna 2020. Esimerkit ja kuvat havainnollistavat kokonaiseläkkeen muodostumista eri tulotasoilla.

Tekijät: Suvi Ritola ja Juha Knuuti
Sarja: Eläketurvakeskuksen raportteja 02/2020


Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2018

Tilastoraportissa tarkastellaan pääpiirteittäin työeläkkeiden rahoitusperiaatteita vuonna 2018 ja esitetään tilastotietoja muun muassa maksetuista eläkkeistä, perityistä eläkemaksuista ja eläkevaroista sekä niiden sijoittamisesta. Raportti käsittelee sekä yksityisten että julkisten alojen eläkkeiden rahoitusta.

Tekijä: Marja Kiviniemi
Sarja: Eläketurvakeskuksen tilastoja 15/2019


Eläkkeellä ja työssä: tilasto eläkeläisten työnteosta vuosina 2007-2018

Tilastojulkaisussa käsitellään eläkeläisten työntekoa työikäisen väestön keskuudessa vuosina 2007–2018. Julkaisu sisältää tietoja työnteon laajuuden ohella myös työssä käyneiden eläkeläisten keskieläkkeistä ja -ansioista.

Tekijä: Jari Kannisto
Sarja: Eläketurvakeskuksen tilastoja 14/2019


Eläketurvakeskuksen tutkimusohjelma 2020-2024

Eläketurvakeskuksen tutkimusohjelma vuosille 2020–2024 kuvaa tutkimuksen painoalueet ja suuntaa tutkimusta eläketurvan kehittämisen kannalta tärkeisiin kysymyksiin. Ohjelma kuvaa lisäksi tutkimustoiminnan lähtökohtia ja periaatteita.

Julkaisu: Eläketurvakeskuksen tutkimusohjelma 2020–2024


MUUALLA JULKAISTUA

Workforce composition and the risk of labor market exit among older workers in Finnish companies

Tutkimuksessa tarkastellaan yrityksen ominaisuuksien vaikutusta ikääntyneiden työntekijöiden työmarkkinoilta poistumiseen käyttäen yhdistettyä työntekijä-työnantaja-aineistoa.

Tekijät: Aart-Jan Riekhoff, Noora Järnefelt ja Mikko Laaksonen
Julkaisu: Work, Aging and Retirement (ahead of print online publication, 2019)

Lue faktaa ja tutustu julkaisuihimme
www.etk.fi/julkaisut

Tilaa uutiskirjeemme
etk.fi/uutiskirjeet