Allt fler blir lättföretagare

Lättföretagarna är yngre än tidigare, typiskt yngre än 40 år. Största delen av lättföretagarna är fortfarande män som är födda i Finland, men var fjärde lättföretagare har utländsk bakgrund.

– Personer i en svagare ställning på arbetsmarknaden har oftare blivit lättföretagare, säger specialforskare Susanna Sten-Gahmberg på Pensionsskyddscentralen. som forskat i fenomenet.

Antalet lättföretagare har ökat snabbt på senare år. Enligt undersökningen fick ca 68 000 lättföretagare inkomster via faktureringstjänstföretag år 2022.

Allt oftare har lättföretagare endast grundläggande utbildning. Det är också typiskt att arbetet som lättföretagare är ett temporärt extraknäck.

År 2022 var medianinkomsten av lättföretagarverksamhet 1 700 euro om året. Fyra av fem lättföretagare hade också annan förvärvsinkomst.

Nästan 60 procent arbetade också som anställda.