Nimitysuutiset 2.10.2023

Jyrki Hyttinen
Tradenomi YAMK, on nimitetty 1.8. alkaen Eläketurvakeskuksen tietohallinto-osaston kehityspäälliköksi.

Mikko Koskinen
VTM, on nimitetty 9.10. alkaen Työeläkevakuuttajat Telan viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaavaksi johtajaksi.

Hanna Kaskela
KTM, on nimitetty 1.6. alkaen Varman vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.

Mikaela Öberg
KM, aloittaa 3.11. Varman ihmisistä ja kehittämisestä vastaavana johtajana. Hän toimii myös johtoryhmän jäsenenä.