Mittariston asteikko, viisari osoittaa lukuja.
Taulukossa on kunkin lainsäädännön mukaiseen ryhmittelyyn perustuen esitetty työeläkealan toiminnan tulos vuoden 2021 tilinpäätöstietoihin perustuen. (Kuva: Gettyimages)

Työeläkelaitosten avainlukuja vuodelta 2021

Työeläkelaitosten avainlukutaulukkoon on koottu vertailuun työeläkealan toimijat sekä yksityisaloilta että julkiselta alalta. Taulukkoon on sarakkeet luotu kunkin lainsäädännön ryhmittelyn mukaisesti.

Taulukosta ilmenee tulot, kulut ja varat viime vuodelta. Myös vakuutettujen ja eläkkeensaajien lukumäärät, maksetut eläkkeet tai vaikkapa työeläkevakuutettu palkkasumma on taulukossa eriteltynä.


Vakavaraisuus on myös tarkastelussa. Työeläkeyhtiöissä vakavaraisuusaste oli lähellä 136 prosenttia, eläkesäätiöt ylsivät lähes 154 prosenttiin ja eläkesäätiöt hieman siitäkin yli. Vakavaraisin työeläkejärjestelmässä on Merimieseläkekassa (MEK), jonka vakavaraisuusaste on lähes 195 prosenttia.