Oma vero -palvelun tunnus.

Työeläkeote saatavilla OmaVerossa

Työeläkeala ja Verohallinto käynnistävät yhdessä tänä keväänä kaksi kokeilua, joissa kummassakin 25 000 kansalaista saa itselleen viestin OmaVero-palvelun kautta.

Viestissä kehotetaan tarkistamaan työeläkeote eläkevakuuttajan verkkopalvelusta, johon asiakas ohjataan eläkealan yhteisen ohjauspalvelun kautta.

Viestit ajoitetaan sopimaan esitäytettyjen veroilmoitusten julkaisupäivien ja veroilmoitusten jättöpäivien kanssa. Ensimmäinen kokeilu kestää maaliskuun puolivälistä huhtikuun loppuun ja toinen koko toukokuun ajan.

OmaVeron työeläkeote-linkin tavoitteena on saada useammat kansalaiset tarkistamaan oma sähköinen työeläkeotteensa. Kokeilusta saatavien kokemusten perusteella päätetään, laajennetaanko kokeilua.

OmaVero tavoittaa potentiaalisesti suuren määrän kansalaisia. Sähköisen työeläkeotteen valinneita on tällä hetkellä reilut 10 prosenttia kaikista työeläkevakuutetuista.