Kuvituskuva pylväsgrafiikasta.

Maksupaineeseen helpotusta

Työeläkkeiden rahastointi on määrätty laissa, kuten työeläkevakuutusmaksukin, josta siivu pannaan talteen rahastoihin ja sitä kautta sijoituksina poikimaan.

Työeläkevakuutusmaksujen suuruus voisi vastedes vaihdella nykyistä enemmän eri työeläkevakuutusyhtiöiden välillä. Maksuun vaikuttaisivat yhtiön liikekulut eli se, miten sujuvasti ja toimivasti työeläkevakuuttaja palveluprosessinsa ja kulurakenteensa järjestää.

Tämä eittämättä lisää työeläkejärjestelmän toimijoiden välistä kilpailua.

Säädösmuutoksien yhteydessä parannetaan myös eläkelaitosten riskinkantokykyä heikon sijoitusmarkkinatilanteen yli. Tämä koskisi rahastoitujen vanhuuseläkkeiden ns. täydennyskerroinmekanismia.

– Ehdotettu automaattinen mekanismi auttaisi välttämään eläkelaitosten epäedullisia sijoitusten realisointeja heikossa sijoitusmarkkinatilanteessa, kertoo ylimatemaatikko Minna Lehmuskero sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Eduskunta säätänee lait keväällä, ja ne tulisivat voimaan kesäkuussa.