Nimitysuutisia 28.9.2020

Eläketurvakeskus

▶ OTK Karoliina Kiuru on nimitetty 1.8. alkaen johtajaksi. Hän työskentelee lakilinjan johtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

▶ YTM Johanna Lindeman on nimitetty 12.8. alkaen yksikön päälliköksi rekisteripalveluosastolle.

▶ FM, sosionomi (AMK) Reetta-Kaisa Lehtinen on nimitetty 12.8. kehityspäälliköksi rekisteripalveluosastolle.

Ilmarinen

▶ TLL, psykiatrian erikoislääkäri Anna Eskola on nimitetty asiantuntijalääkäriksi työkykyriskin hallinta ja kuntoutus -linjan vakuutuslääketieteen osastolle.

▶ LL, työterveyshuollon erikoislääkäri Heidi Furu on nimitetty johtavaksi asiantuntijaksi työkykyriskin hallinta ja kuntoutus -linjan vakuutuslääketieteen osastolle.

▶ KTK Henri Haltsonen on nimitetty asiakaspäälliköksi asiakkuudet ja kanavat -linjalle.

▶ FT, TtM Johanna Koroma on nimitetty johtavaksi asiantuntijaksi työkykyriskin hallinta ja kuntoutus -linjan ennakointi ja tutkimus -osastolle.

▶ MBA Mikko Koskinen on nimitetty sijoituslinjan sijoitusjärjestelmät-osaston osastonjohtajaksi.

▶ DI Pekka Laaksonen on nimitetty asiakaspäälliköksi asiakkuudet ja kanavat -linjalle.

▶ PsM Simo Levanto on nimitetty asiantuntijapsykologiksi työkykyriskin hallinta ja kuntoutus -linjan ennakointi ja tutkimus -osastolle.

▶ MMM Karoliina Lindroos on nimitetty vastuullisen sijoittamisen päälliköksi sijoituslinjalle.

▶ Dos., TkT, KTM Anssi Smedlund on nimitetty johtavaksi asiantuntijaksi työkykyriskin hallinta ja kuntoutus -linjan ennakointi ja tutkimus -osastolle.

▶ HTM Mari Tuomikoski on nimitetty asiakaspäälliköksi asiakkuudet ja kanavat -linjalle.

Mela

▶ Varatuomari Sonja Lilius on ­nimitetty lakiasiainpäälliköksi 1.1.2021 lukien.

▶ FT Henri Virtanen on nimitetty Melan riskienhallintapäälliköksi 1.9. lukien. Virtanen jatkaa myös Melan matemaatikon tehtäviä ­riskienhallintatehtävien ohessa.

▶ OTM Hanna-Maria Keskinen on nimitetty Melan compliance ­officeriksi 1.9. lukien.

Porasto

▶ Sosionomi (Tampereen yliopistosta) Mika Kivinen on nimitetty Poraston toimitusjohtajaksi 1.9. alkaen. Kivinen siirtyi Porastoon OP-Eläkesäätiön ja OP-Eläkekassan toimitusjohtajan tehtävistä.

Varma

▶ LT Kirsi Karvala on nimitetty johtavaksi asiantuntijalääkäriksi lääkäritoimintoon 1.9. alkaen. Hän on aiemmin työskennellyt Kevassa johtavana ylilääkärinä.

▶ Terveydenhoitaja (AMK) Pia Kontti on nimitetty 1.8. alkaen työkykyjohtajaksi työkyvyttömyysriskin hallinta -toimintoon.

▶ FT Riku Louhimo on nimitetty 1.8. alkaen työkyvyttömyysriskin datakyvykkyyden kehityspäälliköksi työkyvyttömyysriskin hallinta -toimintoon.

▶ DI Mika Nikkola on nimitetty 10.8. alkaen data- ja digipalvelujohtajaksi tietohallintoon.

▶ OTM, VT Suvi Männistö on ­nimitetty Varman vakuutuspalvelujen lakimieheksi 1.8. alkaen.