Hannu Uusitalon havaintoja viideltä vuosikymmeneltä

Hannu Uusitalo: Tutkimus ja päätöksenteko hyvinvointivaltiossa – Havaintoja viideltä vuosikymmeneltä, Into-kustannus, 2020.

Sosiologi Hannu Uusitalolta on toukokuussa ilmestynyt tietoteos. Tutkimus ja päätöksenteko hyvinvointivaltiossa kuvaa, kuinka tutkimustietoa on käytetty yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena. Uusitalo kertoo uutuuskirjassaan tutkimuksen, hallinnon ja poliittisen päätöksenteon jatkuvasti jännitteisestä suhteesta.

Kirjoittaja esittelee havaintojaan viideltä vuosikymmeneltä sekä kertoo kokemuksistaan yhteiskunnan tutkijana ja hyvinvointipoliittista päätöksentekoa palvelevan tutkimuksen johtajana.

Kirjassa Uusitalo kuvaa seikkaperäisesti vuosien 2005 ja 2017 työeläkeuudistusta varten tuotettua suunnittelu- ja tutkimustietoa ja sen käyttöä päätöksenteossa. Hän myös arvioi Eläketurvakeskuksen roolia tutkimuslaitoksena.

Uusitalo osoittaa, että hyvinvointivaltion päätöksenteon tueksi tuotettu tietoperusta on parantunut huomattavasti. Tässä tutkimuslaitoksilla on ollut, ja Uusitalon mukaan pitääkin olla, iso rooli.

Kirjassa kuvataan myös hyvinvointivaltion kohtaamia muutoksia yhteiskunnassa.

Kirjoittaja, professori Hannu Uusitalo on sosiologi ja yhteiskuntapoliitikko. Hän työskenteli Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta ja suunnittelusta vastaavana johtajana (2001–2013), josta viimeisen puoli vuotta johdon asiantuntijana. Pitkällä työurallaan hän ehti toimia myös tutkijana, yliopisto-opettajana ja Stakesin ylijohtajana.