Uutuusteos eläkevarojen sijoitustoiminnasta

Kesällä ilmestyvä Sijoitustoiminta Suomen työeläkejärjestelmässä -kirja esittelee työeläkejärjestelmän sijoitustoimintaa ja siihen liittyvää sääntelyä.

Kirja muodostuu yhdeksästä asiantuntija-artikkelista, jotka toimivat lukemiseen innostavina itsenäisinä kokonaisuuksina. Eläkkeiden rahoituksen ja sijoitustoiminnan lisäksi kirjassa keskitytään vakavaraisuussääntelyyn ja riskienhallintaan. Tekstit valottavat nykytilaa ja siihen johtanutta historiallista kehitystä. Kirjassa on myös kaksi luonteeltaan keskustelevampaa artikkelia.

Tietopohjainen kirja esittelee tiiviit katsaukset alan asiantuntijoilta. Eläkemenojen ja -maksujen suhdetta sekä eläkevarojen sijoitustuottoa tarkastelevat Telan johtava ekonomisti Risto Vaittinen ja analyytikko Kimmo Koivurinne. Kevan aktuaaripäällikkö Roman Goebel kirjoittaa julkisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien rahoitustapojen eroavaisuuksista. Vakavaraisuussääntelystä kirjoittaa SHV-matemaatikko Hillevi Mannonen, joka on toiminut Ilmarisen aktuaari- ja riskienhallintajohtajana. Veritaksen sijoitusjohtajan paikalta vastikään Aktian varainhoidon johtajaksi siirtynyt Niina Bergring ja Valtion Eläkerahastosta Aalto-yliopiston työelämäprofessoriksi siirtynyt Timo Viherkenttä käsittelevät sijoitustoiminnan ohjaamista. Veritaksen sijoitusjohtaja Kari Vatanen tarkastelee työeläkevarojen sijoitustoimintaa käytännössä.

Riskienhallinnasta työeläkelaitoksissa ja sen valvonnasta kirjoittaa Elon talous- ja sijoitusriskien valvonnasta vastaava johtaja Sarianne Kirvesmäki. Keskustelua työeläkevarojen sijoitustoiminnasta nostavat esiin tutkijan katseella tasehallinnan menetelmiä kehittänyt tohtori Petri Hilli ja ETLA:n tutkimusjohtaja Niku Määttänen sekä laajemmin työeläkealan sijoitustoimintaa tarkasteleva yrittäjä ja sijoitusammattilainen Mikko Niskanen.

Eläketurvakeskuksen kustantaman ja 16.6. ilmestyvän kirjan ovat toimittaneet Sanna Tenhunen ja Eeva Poutiainen.