Riita jatkuu ammatillisten eläkeikien nostosta

Opetusalan ammattijärjestö OAJ vie epäoikeudenmukaiseksi kokemansa ammatillisten eläkeikien noston Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. OAJ valmistelee yhdessä muiden järjestöjen kanssa kannetta, jossa tavoitteena on peruuttaa järjestöjen jäsenkunnassa epäoikeudenmukaiseksi koettu eläkeikien nosto.Mukana kanteen valmistelussa ovat julkisalojen työntekijöitä edustavat ammattijärjestöt: hyvinvointialojen JHL, poliisin ja oikeushallinnon SPJL ja sosiaali- ja terveysalojen työntekijöitä edustava Tehy.

Kiistan ytimessä on vuonna 2017 voimaan tullut eläkeuudistus, joka nosti myös ns. ammatillisia eläkeikiä. Kun eläkeuudistus tehtiin, OAJ kertoi halustaan taistella loppuun saakka ammatillisten eläkeikien nostoa vastaan. 

Tausta perustuu siihen, että vuoteen 1989 saakka osalla valtion ja kuntien työntekijöistä oli niin sanotut ammatilliset eläkeiät, jotka olivat alhaisempia kuin silloinen 65 vuoden yleinen eläkeikä. Kun ammatillisesta eläkeiästä luovuttiin, saivat niiden piiriin kuuluvat työntekijät valita, säilyttävätkö he ammatillisen eläkeikänsä vai vaihtavatko sen yleiseen eläkeikään, johon kannustettiin esimerkiksi uusilla varhaiseläkevaihtoehdoilla.

Näin ollen ammatillisesta eläkeiästä puhutaan myös valittuna eläkeikänä.

Kanteeseen ryhtyvät etujärjestöt pitävät jäsenkuntansa eläkeikien nostoa epäreiluna ja katsovat sen olevan ristiriidassa perustuslaissa tarkoitetun omaisuuden suojan käsitteen kanssa.

Kanteen vieminen Euroopan tasolle eteni sen jälkeen, kun asiaa on käsitelty sekä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa että vakuutusoikeudessa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa asian käsittely kestänee useita vuosia.