Keskieläke 1 716 euroa kuukaudessa

Kuukausieläke nousi ensimmäistä kertaa yli 1 700 euron. Suomalaisten eläkkeet ovat nousseet reaalisesti lähes 200 euroa vuosikymmenessä ja yli 400 euroa 20 vuodessa.

Keskimääräinen kokonaiseläke oli 1 716 euroa kuukaudessa (2019), lähes 40 euroa enemmän kuin vuonna 2018. Mediaanieläke oli 1 497 euroa kuukaudessa.

Suomalaisten kuukausieläke on kasvanut vuosikymmenessä reaalisesti reilut 10 prosenttia eli lähes 200 euroa. Kaksikymmentä vuotta sitten keskieläke oli 1 286 euroa eli reilut 400 euroa vähemmän kuin viime vuonna.

Naisten eläkkeet ovat nousseet hieman miehiä nopeammin, mutta ovat edelleen keskimäärin viidenneksen pienempiä kuin miehillä.

– Kymmenessä vuodessa naisten ja miesten välinen ero kokonaiseläkkeessä on kaventunut neljä prosenttiyksikköä, kertoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta.

Maksetuissa eläkkeissä on suuria alueellisia eroja. Suurimmat eläkkeet painottuvat pääkaupunkiseudulle ja Ahvenanmaalle, pienet maatalousvaltaiselle Pohjanmaalle ja Itä-Suomeen (ks. kartta).

Uusimaalainen eläkeläinen saa keskimäärin 550 euroa suurempaa kuukausieläkettä kuin eteläpohjanmaalainen. Pienimmät kuukausieläkkeet maksetaan Etelä-Pohjanmaalla, Isojoella (1 243) ja suurimmat Kauniaisissa (3 105).

Tiedot kuvaavat vuoden 2019 lopun tilannetta ja perustuvat Eläketurvakeskuksen ja Kelan yhteistilastoon.

Mitä keskieläke kuvaa?

  • Suomessa asuvien, työeläkettä tai kansaneläkettä saavien keskimääräistä kuukausieläkettä.
  • Tarkasteluun eivät kuulu osa-aikaeläkettä, osittaista vanhuuseläkettä tai pelkkää perheeläkettä saavat.

Tiesitkö?

  • Omaa eläkettä saavien osuus 16 vuotta täyttäneestä väestöstä oli 33 prosenttia.
  • Eläkeläisten osuus on suurin Etelä-Savossa (44 %).
  • Uudellamaalla osuus on lähes kaksi kertaa pienempi (26 %).
  • Pohjois-Savossa Rautavaaralla kolme viidestä 16 vuotta täyttäneestä on eläkeläinen.
  • Espoolaisista eläkeläisiä on yksi viidestä (22 %).