Kaksi tuhatta euroa tarjolla pro gradu -tutkielman tekijälle

Eläketurvakeskus myöntää toukokuussa kahden tuhannen euron arvoisen palkinnon ansiokkaalle eläketurvaa käsitelleelle pro gradu -työlle.

Palkituksi valittavan tutkimusaiheen tulee olla eläketurvan kannalta kiinnostava ja toteutus on korkeatasoinen.

Ehdokashaku on parhaillaan käynnissä. Ehdokkaita voivat esittää pro gradun ohjaajat ja tarkastajat. Myös pro gradun tekijä itse voi asettaa opinnäytteensä ehdolle.

Palkittavaksi voi tulla eläketurvaa käsittelevä opinnäyte, joka on hyväksytty missä tahansa Suomen yliopistossa vuoden 2019 ­aikana. Opinnäyte voi olla esimerkiksi historian, matematiikan, oikeustieteen, sosiaalipolitiikan, sosiologian, taloustieteen, tilastotieteen, vakuutustieteen, viestinnän tai väestötieteen alalta.

Vapaamuotoiseen ehdotukseen on liitettävä mukaan valmis tutkielma ja siitä annetut arvostelulausunnot pdf-tiedostoina sekä ehdokkaan yhteystiedot.

Palkintoehdotus liitteineen on toimitettava perille 1. maaliskuuta mennessä osoitteella tutkimus@etk.fi.