Ahtela johtaa ETK:n hallitusta, Varhila edustajistoa

Eläketurvakeskuksen hallituksen puheenjohtajana jatkaa varatuomari Jukka Ahtela  toisella kolmivuotiskaudellaan. Uutena hallituksen varapuheenjohtajana on aloittanut johtaja Essi Rentola sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM).

Uutena jäsenenä hallituksessa aloittaa Katja Veirto Elosta. Muina hallituksen jäseninä kaudella 2020–2022 jatkavat Minna Helle, Teknologiateollisuus, Markku Jalonen, KT Kuntatyönantajat, Keijo Karhumaa, JHL, Sini Kivihuhta, Ilmarinen, Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, Katarina Murto, STTK, Sinikka Näätsaari, SAK, Katri Ojala, Akava, Ilkka Oksala, EK, Allan Paldanius, Keva, Timo Sipilä, MTK ja Antti Tanskanen, EK.

Edustajisto on Eläketurvakeskuksen ylin päättävä elin ja sen uudeksi puheenjohtajaksi on nimitetty STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila ja varapuheenjohtajaksi valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo.

Heidän lisäkseen STM on nimennyt edustajistoon 28 jäsentä työntekijä- ja työnantajajärjestöistä, yrittäjistä ja työeläkelaitoksista.

Eläketurvakeskuksen toimintaa johtaa toimitusjohtaja Mikko Kautto. Johtoryhmään kuuluvat lisäksi johtaja Katri Raatikainen (toimitusjohtajan sijainen, vastuualueena tietohallinto, rekisteripalvelut ja hallinto), johtaja Heli Backman (laki) ja johtaja Jaakko Kiander (tutkimus, tilastot ja suunnittelu), viestintäjohtaja Tuovi Rautjoki ja henkilöstön edustaja Aino Peltola.