Nimitysuutisia 6.6.2022

Markus Aho, DI, on nimitetty 1.6. alkaen Varman sijoituksista vastaavaksi johtajaksi.

Juho Antila, KTM, on nimitetty Ilmarisen palvelujohtajaksi asiakkuudet ja kanavat -linjalle.

Inka Hassinen, OTM, on nimitetty 1.4. alkaen Eläketurvakeskukseen lakimieheksi.

Sanna Helve-Tuomainen, tradenomi YAMK, on nimitetty 1.6. alkaen Melan tapaturmayksikön päälliköksi.

Tuomas Kemiläinen, MuM, on nimitetty Ilmarisen henkilöstöpäälliköksi henkilöstöosastolle.

Piia Laaksonen, FM, SHV, on nimitetty 1.4. alkaen Kevan aktuaarijohtaaksi.

Hanna Latvala, tradenomi, on nimitetty 7.3. alkaen Eläketurvakeskukseen viestinnän asiantuntijaksi.

Jarno Mäkinen, DI, on nimitetty 1.2. alkaen Kevan kehitysjohtajaksi. 

Minna Palomurto, FM, yo.merk., on nimitetty 1.6. alkaen Ilmarisen toimitusjohtajan assistentiksi ja hän toimii myös Ilmarisen johtoryhmän sihteerinä. 

Pauli Pekkala, FM, on nimitetty 2.5. alkaen Eläketurvakeskukseen järjestelmäpäälliköksi.

Elina Päivinen, YTM, on nimitetty 4.4. alkaen Eläketurvakeskukseen viestinnän asiantuntijaksi.

Heli Rantanen, Tth, AMK, JYEAT, on nimitetty 1.1. alkaen Ilmarisen työkykyjohtamisen asiantuntijaksi työkykyriskin hallinta ja kuntoutus -linjalle.

Martti Rasimus, FT, on nimitetty 1.2. alkaen Eläketurvakeskukseen matemaatikoksi.

Minna Savinainen, TtT, on nimitetty 4.4. alkaen tutkimuspäälliköksi Varman työkyvyttömyysriskin hallinta -toimintoon.

Antti Turunen, OTK, on nimitetty 28.3. alkaen Varman vastuullisuuspäälliköksi.