Utnämningar 13.6.2022

Markus Aho, DI, har utnämnts till direktör med ansvar för placeringar på Varma fr.o.m. 1.6.

Juho Antila, EM, har utnämnts till servicedirektör på Ilmarinens linje för kundrelationer och kanaler.

Inka Hassinen, JM, har utnämnts till jurist på Pensionsskyddscentralen fr.o.m. 1.4.

Sanna Helve-Tuomainen, tradenom högre YH, har utnämnts till chef för LPA:s olycksfallsenhet fr.o.m. 1.6.

Tuomas Kemiläinen, MuM, har utnämnts till personalchef på Ilmarinens personalavdelning.

Piia Laaksonen, FM, SGF, har utnämnts till aktuariedirektör på Keva fr.o.m. 1.4.

Hanna Latvala, trade- nom, har utnämnts till kommunikationsspecialiste på Pensionsskyddscentralen fr.o.m. 7.3.

Jarno Mäkinen, DI, har utnämnts till utvecklingsdirektör på Keva fr.o.m.1.2.

Minna Palomurto, FM, stud.merk., har utnämnts till vd-assistent på Ilmarinen fr.o.m. 1.6. Hon är också sekreterare för Ilmarinens ledningsgrupp.

Pauli Pekkala, FM, har utnämnts till systemchef på Pensionsskyddscentralen fr.o.m. 2.5.

Elina Päivinen, SVM, har utnämnts till kommunikationsspecialist på Pensionsskyddscentralen fr.o.m. 4.4.

Heli Rantanen, företagshv., YH, JYEAT, har utnämnts till sakkunnig i ledning av arbetsförmågan på Ilmarinens linje för hantering av risken för arbetsoförmåga och rehabilitering.

Martti Rasimus, FD, har utnämnts till matematiker på Pensionsskyddscentralen fr.o.m. 1.2.

Minna Savinainen, HvD, har utnämnts till forskningschef vid Varmas funktion för hantering av risken för arbetsoförmåga fr.o.m. 4.4.

Antti Turunen, JK, har utnämnts till företagsansvarschef på Varma fr.o.m. 28.3.