Eläkeuutisia muista maista

Ulkomaanpalstamme esittelee muiden maiden ajankohtaisia eläkeuutisia. Lähemmässä tarkastelussa tällä kertaa Viron eläkejärjestelmä.

Irlanti: Eläkeuudistusta luonnehdittu historialliseksi

Sosiaaliministeri Heather Humphreys ilmoitti hallituksen sopineen merkittävästä eläkeuudistuksesta. Irlannin eläkeikä muuttuisi vuoden 2024 alusta niin, että eläkkeen voi ottaa joustavasti 66–70 vuoden iässä aiemman 66 vuoden sijaan.

Eläkkeen määräytymisessä siirrytään vähitellen koko työuraan perustuvaan laskentaan, kestävyyttä parannetaan korottamalla eläkemaksuja, myös omaishoitajien eläketurvaa kehitetään. Lisäksi tutkitaan työuraeläkkeen tarvetta ja parannetaan vakuutettujen tietoutta karttuneesta eläkkeestä vuotuisella eläkeotteella.

Humphreysin mukaan kyseessä on suurin eläkeuudistus koskaan. Irlanti varautuu näin eliniän kasvuun sekä kehittää järjestelmää yksilöllisesti joustavampaan suuntaan.

Gov.ie 20.9.2022, SSA International Update October, 27.10.2022

Sveitsi: Alppikansan naisten eläkeikä nousee

Niukka enemmistö sveitsiläisistä asettui kansanäänestyksessä naisten eläkeiän korottamisen kannalle. Myös ehdotus arvonlisäveron korottamisesta eläkkeiden rahoituksen turvaamiseksi hyväksyttiin.

Naisten eläkeikä nousee 64 vuodesta 65 vuoteen, jolloin se on sama kuin miesten eläkeikä. Arvonlisäveroa korotetaan 0,4 prosenttiyksikköä vuodesta 2024 alkaen, jolloin se nousee 8,1 prosenttiin. Veron lisätuotto ohjataan eläkkeiden rahoittamiseen.

Naisten eläkeiän korottaminen sai vajaan 51 prosentin kannatuksen. Arvonlisäveron korotusta tuki 55 prosenttia äänestäjistä. Reilun kahdenkymmenen vuoden aikana sveitsiläiset äänestivät jo kolmatta kertaa uudistuksesta. Aiemmilla kerroilla ehdotukset on hylätty.

20 minutes 25.9.2022, Sveitsin hallitus 25.9.2022

Iso-Britannia: Lisäeläkkeen tavoitteet korkealla

Palkansaajien automaattinen lisäeläkejäsenyys lanseerattiin Britanniassa kymmenisen vuotta sitten.

Työpaikkakohtaisten eläkejärjestelyjen piiriin kuuluvien työntekijöiden määrä oli ennen auto enrolment -uudistusta laskusuunnassa. Lainsäädännön muutokset käänsivät kehityssuunnan ja lisäsivät työntekijöiden eläkesäästämistä. Lisäeläketurvan kattavuus nousi alle 50 prosentista 80 prosenttiin.

Britannian eläkerahastoja edustava Pensions and Lifetime Savings Association vaatii hallitukselta lisätoimenpiteitä eläkeläistoimeentulon tason parantamiseksi viisiportaisessa Five Steps to Better Pensions -aloitteessaan. Keskeistä on maksujen asteittainen nostaminen 8 prosentista 12 prosenttiin. Maksut jaettaisiin tasan työnantajien ja työntekijöiden kesken.

Lisäksi ehdotetaan yrittäjien sekä keikkataloudessa ja osa-aikaisesti työskentelevien eläketurvan parantamista. Aloite noudattaa aiemmin Eläkekomitean syyskuussa julkaiseman raportin suosituksia.

IPE 12.10.2022

Viro: Eläkkeisiin tuntuva korotus

Viron valtiovarainministeriö arvioi ennusteessaan, että keskimääräinen vanhuuseläke nousee ensi huhtikuussa 704 euroon. Nykyinen taso tänä vuonna on 595 euroa kuukaudessa. Korotus on tuntuva ja siinä on huomioitu verotuksen ja indeksikorotuksen vaikutus.

Verotettavasta kuukausitulosta tehtävä yleinen perusvähennys nousee vuoden 2023 alusta nykyisestä 500 eurosta 654 euroon ja se sidotaan keskieläkkeen määrään. Keskieläke muuttuu näin ensi vuodesta lähtien tuloverottomaksi eli entistä suurempi osa eläkkeestä maksetaan puhtaana käteen.

Muutoksilla halutaan vahvistaa eläkkeiden ostovoimaa. Virossa on ollut euroalueen korkein inflaatio.

Viron eläkkeisiin tehdään vuosittainen indeksikorotus huhtikuun alusta. Indeksi määräytyy 20-prosenttisesti kuluttajahintojen muutoksen ja 80-prosenttisesti sosiaalivakuutusmaksutulojen vuosittaisen kasvun perusteella.

Maksu- ja Tolliamet, ERR.ee

Tanska: ATP:lla rankka sijoitusvuosi

Tanskan suurin eläkerahasto ATP on joutunut sekä rahoitusmarkkinoiden että asiantuntijoiden hampaisiin. Eläkelaitos menetti tammi–syyskuussa lähes 30 prosenttia sijoitusvarallisuudestaan. Laitoksen toimitusjohtaja Martin Præstegaard kuvaili sijoitusmyrskyn vaikutuksia ”äärimmäisiksi”.

Kööpenhaminan kauppakorkeakoulun professori Jesper Rangvid vaati ATP:n sijoitustoiminnan uudelleentarkastelua ja kritisoi lainarahan käyttämistä eläkesijoituksissa ”vaaralliseksi”.

ATP on maksuperusteinen ja rahastoiva järjestelmä. Vuoden 2021 lopussa ATP:lla oli sijoitusvaroja 950 miljardia kruunua (127 miljardia euroa), ja niistä valtaosa korkosijoituksissa.

ATP-työeläke on palkansaajille pakollinen, mutta sen merkitys on pieni. Tanskalaisten eläketurvasta pääosa muodostuu kansaneläkkeestä ja työmarkkinaeläkkeistä.

Etk.fi, IPE 26.10. ja 27.10.

Viron eläkejärjestelmää muutettu rakenteita myöten

Viron väkiluku: 1,3 miljoonaa
Odotettavissa oleva elinikä: naisilla 81,4 ja miehillä 72,8 vuotta
Eläkeikä: 64 vuotta ja 3 kuukautta.

Virossa eläkejärjestelmään on tehty lukuisia muutoksia. Vanhuuseläkeikä nousee asteittain 65 ikävuoteen. Eläkeikä nousee kolme kuukautta jokaista vuosina 1954–1961 syntynyttä ikäluokkaa kohti. Eläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen vuodesta 2027 alkaen.

Varhaiseläke voidaan myöntää raskaan työn, palvelusvuosien sekä lasten lukumäärän perusteella. Työkyvyttömyyseläkkeet on muutettu työttömyyskassan myöntämiksi työkykyisyysetuisuuksiksi.

Kansaneläke myönnetään vain niille, jotka eivät saa muuta eläkettä. Vapaaehtoisten lisäeläkkeiden merkitys on Virossa pieni.

Työeläke jakaantuu ansaintaeläkkeeseen ja rahastoeläkkeeseen.

Palkansaajilla ei ole eläke- tai ansiokattoa, mutta yrittäjillä on maksukatto. Työeläkettä karttuu enemmän maan keskipalkan alittavalta osalta ja vähemmän sen ylittävältä osalta.

Keskimääräinen vanhuuseläke on noin 600 euroa kuukaudessa.

Työnantajan eläkemaksu on 20 prosenttia. Palkansaajalta peritään kahden prosentin rahastoeläkemaksua. Rahastoeläkkeestä tuli vapaaehtoinen viime vuodesta alkaen ja samassa yhteydessä vakuutetuille annettiin mahdollisuus lunastaa kertyneet eläkesäästönsä kertasummana.

Vajaassa kahdessa vuodessa peräti 212 000 eläkesäästäjää, noin 28 prosenttia uudistusta edeltäneestä vakuutettujen joukosta oli nostanut eläkesäästönsä.