Eläkeuutisia muista maista

Palsta kokoaa eri lähteistä muiden maiden eläkeuutisia ja maaesittelyn. Tällä kertaa lähemmässä tarkastelussa on Belgian eläkejärjestelmä.

Yhdysvalloissa eläkesäästöjä bitcoineihin

Yhdysvaltain suurin 401k-eläkkeiden hallinnoija, Fidelity, tarjoaa vuodesta 2023 alkaen mahdollisuuden pitää osan eläkesäästöistään bitcoineissa. Työnantajan on sallittava tämä mahdollisuus erikseen. 401k-eläkkeet ovat työnantajien tarjoamia maksuperusteisia lisäeläkkeitä. Nimi tulee veropykälästä.

Jatkossa työntekijä voi sijoittaa osan eläkesäästöistään suoraan bitcoineihin. Alustavasti työntekijä voisi sijoittaa enintään 20 prosenttia eläkemaksuistaan bitcoineihin tai toiseen työnantajan hyväksymään kryptovaluuttaan. 401k-eläkkeitä valvova työministeriö on suhtautunut kriittisesti eläkesäästöjen sijoittamiseen kryptovaluuttoihin.

New York Times 26.4.2022

Iso-Britanniassa Uberin huomioitava eläkesäästöissä sharia

Uber-kuskit luokiteltiin Ison-Britannian korkeimman oikeuden toimesta työntekijöiksi. Päätös tuli voimaan viime vuonna. Työntekijäaseman myötä Uber-kuskeille syntyi oikeus työnantajan tarjoamaan työeläkkeeseen.

Ison-Britannian lainsäädännön mukaan vakuutettujen tulee voida säästää vakiintuneen uskonnollisen vakaumuksensa mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että muslimeilla on oikeus säästää shariaa noudattaen. Nykyinen Uberin tarjoama työeläke ei tarjoa kuskeille tätä mahdollisuutta. Kuskien yhdistys aikoo haastaa Uberin oikeuteen, mikäli tilanne ei muutu.

Sharia kieltää mm. velka- ja korkotuotteet, samoin kuin alkoholiin, uhkapeleihin sekä aseteollisuuteen sijoittamisen. Suurin osa Uber-kuskeista on muslimeja.

Financial Times 19.4.2022

Tanskassa eläkeiän korotustahtia esitetään hidastettavaksi

Tanskan eläkekomitea esittää, että vanhuseläkeiän korostustahti puolitetaan aikaisemmin sovitusta. Samalla esitetty muutos tarkoittaisi, että Tanskan eläkeikä ei enää automaattisesti seuraa eliniänodotetta 1:1, kuten nykyään on säädetty.

Komitean ehdotuksen mukaan eläkeikää nostetaan puoli vuotta kerrallaan vuodesta 2040 alkaen. Tanskan aikaisemmissa suunnitelmissa oli tarkoitus nostaa eläkeikää vuosi kerrallaan. Jos komitean esitys hyväksytään, eläkeiän ennustetaan nousevan 74 vuoteen vuosisadan loppuun mennessä. Uusi ennuste on kolme vuotta vähemmän kuin aikaisemmissa ennusteissa.

Muutos tarkoittaa esimerkiksi vuonna 2022 täysikäiseksi tulevalle tanskalaiselle, että hänen ennustettu eläkeikänsä laskisi kahdella vuodella, kun hän voi nyt odottaa jäävänsä eläkkeelle 72,5-vuotiaana.

Nykyisin Tanskan eläkeikä vaihtelee ikäluokittain. Vuosina 1955–1960 syntyneille eläkeikä on 67 vuotta.

Berlingske 5.5.2022

Saksassa ennätyskorkeat ​​​​indeksikorotukset

Saksassa heinäkuun alussa voimaan tulevat eläkkeiden indeksikorotukset ovat korkeimmat lähes 40 vuoteen. Läntisten osavaltioiden alueella indeksitarkistus on 5,35 prosenttia ja itäisissä osavaltioissa 6,12 prosenttia.

Korotusten taustalla on voimakas palkkojen kasvuvauhti vuoden 2021 aikana. Sosiaaliministeri Hubertus Heilin (SPD) mukaan noin 21 miljoonalle eläkkeensaajalle tulevat korotukset ”osoittavat eläkejärjestelmän toimivuuden myös voimakkaasti kohoavien hintojen ja kansainvälisen kriisin aikana”.

Vanhan valtiojaon mukainen aluepolittiinen itä- ja länsipainotus lakkaa, kun indeksitarkitukset yhtenäistetään koko Saksaa koskevaksi vuonna 2025.

Süddeutsche Zeitung 22.3.2022; Bundesministerium für Arbeit und Soziales 13.4.2022

Kiinassa koekäyttöön ensimmäinen yksityinen eläkesäästötili

Kiinan rahoitusmarkkinoilla tapahtui huhtikuussa historiaa, kun maassa otettiin käyttöön ensimmäinen yksityinen eläkesäästötili. Uuden eläkesäästötilin tavoitteena on kohentaa kiinalaisten eläkkeitä ja kohdentaa lisää varoja maan rahoitusmarkkinoille.

Eläkesäästötilin valinnut työntekijä voi tallettaa tililleen 12 000 yania (noin 1 700 euroa) vuodessa ja sijoittaa ne vähäriskisiin pitkän aikavälin sijoitustuotteisiin. Eläkesäästötili on koekäytössä useissa Kiinan kaupungeissa. Tilin käyttöä laajennetaan koko maahan ensi vuonna.

Vuonna 2020 eläkkeitä varten oli rahastoitu Kiinassa 258 miljardia dollaria, mikä vastaa vain noin kahta prosenttia maan bruttokansantuotteesta, arvioi riskienhallinta- ja vakuutusratkaisujen konsulttiyritys Willis Towers Watson. Kiinan väestö ikääntyy nopeasti. 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä arvioidaan kasvavan yli 26 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä.

Eläkesäästötilin syntyminen todennäköisesti johtaa ulkomaisten vakuutusyhtiöiden ja varainhoitajien ryntäykseen Kiinan markkinoille.

Financial Times 21.4.2022; Reuters 21.4.2022

Belgian eläkejärjestelmä on jatkuvasti kehittyvä

Väkiluku: 11,6 miljoonaa
Odotettavissa oleva elinikä: miehet 78,5 vuotta, naiset 83,1 vuotta
Eläkeikä: 65 vuotta

Belgian lakisääteinen vanhuuseläkemaksu on 16,36 prosenttia, josta työnantajan osuus on 8,86 ja työntekijän 7,5 prosenttia.

Eläkeikä on 65 vuotta mutta eläkkeelle pääsee aikaisemmin, jos takana on yli 40-vuotinen työura. Eläkeikä on nousemassa 67 vuoteen vuonna 2030. Vanhuuseläkkeen ohella voi käydä töissä ilman ansaintarajaa.

Työeläkkeen suuruuteen vaikuttaa työuran pituus, työuran aikainen palkka sekä eläkeläisen siviilisääty. Yrittäjiä koskevat säännöt ovat pääsääntöisesti samoja kuin työntekijöillä. Yrittäjien eläketurvasta vastaa oma sosiaalivakuutuslaitos INASTI.

Lainsäädäntöön eläkeuudistusehdotuksia on tehnyt 2015 perustettu itsenäinen akateeminen eläkekomissio, ja järjestelmää on uudistettu eri hallituksien toimesta useaan otteeseen viime vuosina. Eläkeikää on nostettu, vähimmäiseläkkeitä parannettu, raskaan työn kriteerit määritelty eläkejärjestelmässä sekä osa-aikaeläkettä uudistettu. Myös työmarkkinaeläkkeitä on selkeytetty ja niiden yleisyyttä pyritty lisäämään.

Lakisääteisen eläkkeen ohella työssäkäyvillä on työmarkkinaeläkkeitä. Erikoista on se, että verotuksellisista syistä työmarkkinaeläke otetaan usein kerralla käteen pankkitilille eläkkeelle siirryttäessä. Tutkimusten mukaan kertasuorituksena otettua eläkettä ei tyypillisesti käytetä heti tai sijoiteta, vaan rahat jäävät pankkitilille.

Belgiassa on oma eläkeasioihin keskittynyt oikeusasiamies, jonka tehtävänä on käsitellä valituksia ja antaa suosituksia lakisääteisistä eläkkeistä.

Työeläkejärjestelmä luotiin pian toisen maailmansodan jälkeen. Eläkkeitä ryhdyttiin maksamaan heti, joten eläkejärjestelmästä tuli luonnollisesti jakojärjestelmä.