Eläketurvakeskus toimivan työeläketurvan puolesta

Eläketurvakeskus (ETK) uudisti strategiansa vuoden alussa. ETK:n toiminta-ajatuksena on edelleen olla lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

Eläketurvakeskuksen visio säilyy ennallaan: Meiltä kysytään, meihin luotetaan viitoittaa tietä hyvään asiakaspalveluun ja -kokemukseen. Visio toimii myös talon sisällä yhteistyötä vahvistaen.

Uudella strategiakaudella arjen työtä ja valintoja ohjaavat arvot luotettavuus, rohkeus ja kumppanuus. Luotettavuus eläketiedon ja asiakaspalvelujen tuottamisessa, rohkeus kehittää ja uudistaa sekä kumppanuus sidosryhmien kanssa alan yhteiseksi parhaaksi.

Arjen työtä ja valintoja ohjaavat arvot luotettavuus, rohkeus ja kumppanuus.

Uutta strategiassa on missio Toimivan työeläketurvan puolesta, joka kertoo olemassaolon tarkoituksen.

Alkaneella strategiakaudella korostuu Eläketurvakeskuksen tehtävä kehittäjänä. Päätöksenteon pohjaksi ETK:lta tarvitaan tiedon ja tutkimuksen lisäksi myös tulevaisuuteen katsovaa pohdintaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Eläketurvakeskuksen rooli lainsäädännön kehityksen tukena on merkittävä. Myös digitalisaatio ja tietojärjestelmät ovat tärkeä työsarka: ETK pyrkii löytämään kustannustehokkaita ja vakuutettujen edun mukaisia ratkaisuja ja edistää yhteisen näkemyksen löytymistä.

Tutustu Etk.fi-palvelussa Eläketurvakeskuksen strategiaan 2022–2026.