Pensionsskyddscentralen för ett välfungerande arbetspensionsskydd

Pensionsskyddscentralen (PSC) införde en ny strategi i början av året. Pensionsskyddscentralens verksamhetsidé är fortfarande att vara ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet och producera gemensamma tjänster för arbetspensionssystemet.

Visionen för Pensionsskyddscentralen är densamma som förr: Pensionskunskap till er tjänst! vägleder till god kundtjänst och goda kundupplevelser. Visionen stärker också samarbetet inom organisationen.

De värden som under den nya strategiperioden styr vardagsarbetet och valen är pålitlighet, mod och samarbete. Pålitlighet i produktionen av pensionskunskap och kundtjänster, mod att utveckla och reformera och samarbete med intressegrupperna för branschens gemensamma bästa.

En nyhet i strategin är missionen För ett välfungerande arbetspensionsskydd. Missionen formulerar syftet för PSC:s existens: målet för verksamheten är i sista hand att se till att medborgarnas arbetspensionsskydd är pålitligt och smidigt.

Vardagsarbetet och valen styrs av värdena pålitlighet, mod och samarbete.

Under den nya strategiperioden accentueras Pensionsskyddscentralens uppgift som utvecklare. Som underlag för beslutsfattandet behöver PSC tillhandahålla information och forskning, men också diskutera framtidsutsikterna med andra aktörer.

Pensionsskyddscentralen har en betydande roll som stöd för utvecklingen av lagstiftningen. Digitaliseringen och datasystemen är också ett viktigt område: PSC letar efter kostnadseffektiva lösningar, som betjänar de försäkrades intressen, och arbetar för att man ska komma fram till en samsyn.

Läs mer om Pensionsskyddscentralens strategi 2022–2026 på Etk.fi.