Eläkesäätiöiden ja -kassojen toimintaedellytykset vahvistuvat

Vuoden alussa voimaan tuleva eläke­säätiölain ja vakuutuskassalain kokonaisuudistus vahvistaa eläkesäätiöiden ja -kassojen perustamista ja toiminta­edellytyksiä.

Uudistuksen tavoitteena on, että ­eläkesäätiöt ja -kassat säilyvät edelleen toimivina osana työeläkejärjestelmässä. Pienten toimijoiden erityispiirteet halutaan säilyttää työeläketurvan hajautetussa toimeenpanossa. Kassat ja säätiöt ovat työnantajalle vaihtoehto, kun se miettii ­lakisääteisen työeläketurvan tai vapaa­ehtoisen lisäeläketurvan järjestämistä.

Uusia lakeja on kolme: eläkesäätiö- ja eläkekassalaki, joka sisältää lakisääteiset eläkkeet; lisäeläkesäätiö- ja lisäeläkekassalaki, joka nimensä mukaisesti sisältää ­lisäeläkkeet; ja vakuutuskassalaki, jonka piiriin kuuluvat hautaus-, eroavustus- ja työpaikkakassat.

Eläkesäätiöiden ja -kassojen osuus työeläketoimintaa harjoittavien laitosten vastuuvelasta on noin neljä prosenttia. Uusia eläkesäätiöitä ja eläkekassoja ei ole viime vuosikymmeninä juurikaan perustettu. Lisäeläkevakuutustoimintakaan ei valtaosalla ulotu enää uusiin henkilöihin.

Uudistuksella pyritään myös täsmentämään ja selkeyttämään selvitystila- ja konkurssisäännöksiä. Vakuutuskannan luovuttaminen purkamistilanteessa on käytännössä ollut vaikeaa, joten uudis­tuksella lisätään eläkesäätiön tai -kassan ­vakuutuskannan vastaanottamisen ­houkuttelevuutta.