Maita on vertailtu eläkkeiden riittävyyden, järjestelmän kestävyyden ja hallinnon luotettavuuden näkökulmasta.

TOP 5 -eläkejärjestelmät

Global Pension Index 2020 

Vastuullisuus paransi läpinäkyvyyttä

Suomi on jälleen tunnustettu maailman luotettavimmaksi ja läpinäkyvimmäksi eläkejärjestelmäksi. Lokakuussa julkistetussa kansainvälisessä Global Pension Index -vertailussa eri maiden eläkejärjestelmiä tarkastellaan kolmella tapaa: eläkkeiden riittävyyden, järjestelmän kestävyyden ja hallinnon luotettavuuden näkökulmasta.

Hallinnon luotettavuudesta ja läpinäkyvyydestä Suomi tunnetaan maailmalla ja tällä osa-alueella Suomen pisteet myös paranivat edellisvuodesta. Eläkeyhtiöiden vastuulliseen sijoittamiseen liittyvät periaatteet ja käytännöt nostivat hieman jo ennestään korkealla tasolla olevia pisteitä. Luotettavuudessa ja läpinäkyvyydessä Suomi lunasti ykkössijan jo seitsemättä kertaa.

Maailman parhaaksi eläkejärjestelmäksi valittiin jo kolmatta kertaa peräkkäin Hollanti. Toiseksi sijoittui Tanska ja kolmanneksi ensimmäistä kertaa vertailuun osallistunut Israel, joka ylsi Australian ja Suomen edelle muutaman pisteen erolla.

Suomi jäi kokonaisarviossa kisassa viidenneksi. Suomen taakse jääneet naapurimaat Ruotsi ja Norja sekä Singapore saivat kaikki saman pistemäärän.

Suomen kokonaissijoitus laski edellisvuodesta yhden sijan ja päätyi viidenneksi, vaikka kokonaispisteissä ei tapahtunut suurta muutosta edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2020 alussa voimaan tullut kansan- ja takuueläkkeen korotus ei vielä näy vertailussa.

– Muita maita matalampi syntyvyys heikentää Suomen eläkejärjestelmän kestävyyttä tässä vertailussa, kertoo johtaja Jaakko Kiander Eläketurvakeskuksesta.

Suomen eläkejärjestelmän kehityskohteiksi Global Pension Index listaa muun muassa kotitalouksien säästämisasteen lisäämisen, työeläkemaksujen rahastointiasteen nostamisen ja ikääntyneiden työllisyysasteen parantamisen. Esimerkiksi Ruotsiin verrattuna 55–64-vuotiaiden työllisyysaste (67 %) on meillä kymmenen prosenttiyksikköä matalampi.

Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI) on vuosittain koottava kansainvälinen eläkejärjestelmien vertailu. Vertailussa oli mukana 39 maata.