Länderna jämförs i fråga om pensionernas tillräcklighet, systemets hållbarhet och förvaltningens tillförlitlighet.

TOP 5 -pensionssystemens

Global Pension Index 2020 

Ansvarsfullhet ökade transparensen

Finlands pensionssystem har än en gång fått erkänsla som det mest tillförlitliga och transparenta i världen. I den internationella jämförelsen Global Pension Index, som offentliggjordes i oktober, studeras pensionssystemen i olika länder ur tre perspektiv: pensionernas tillräcklighet, systemets hållbarhet och förvaltningens tillförlitlighet.

Finland är känt för en tillförlitlig och transparent administration. Inom detta delområde fick Finland rentav bättre poäng än i fjol. Pensionsbolagens principer och praxis för ansvarsfulla placeringar höjde poängen ytterligare en aning från den redan tidigare höga nivån. Det var redan den sjunde gången som Finland nådde första plats på den här punkten.

Hollands pensionssystem utsågs till bäst i världen redan för tredje gången i rad. Danmark blev tvåa. Trea blev Israel, som deltog för första gången och gick förbi Australien och Finland med några poäng. Finlands placering sjönk med ett pinnhål från föregående år till femte plats. Grannländerna Sverige och Norge samt Singapore landade alla bakom Finland med samma poängtal.

Finland blev femma i tävlingen, fast det inte skedde några stora förändringar i det sammanlagda poängantalet jämfört med året innan. Höjningen av folk- och garantipensionen som trädde i kraft i början av år 2020 syns inte ännu i jämförelsen.

– Lägre nativitet än i andra länder försvagar det finländska pensionssystemets hållbarhet i den här jämförelsen, säger direktör Jaakko Kiander på Pensionsskyddscentralen.

Som utvecklingsobjekt inom pensionssystemet räknar Global Pension Index bl.a. en ökning av hushållens sparande, en höjning av fonderingsgraden för arbetspensionsavgifterna och en förbättring av sysselsättningsgraden bland äldre personer.

I Finland är sysselsättningsgraden bland 55–64-åringar klart lägre än i de övriga nordiska länderna. T.ex. jämfört med Sverige är sysselsättningsgraden bland äldre personer i Finland (67 %) tio procentenheter lägre.

Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI) är en årlig internationell jämförelse av pensionssystem. I jämförelsen deltog 39 länder.