Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter 2023

Här visualiseras penningflödena inom arbetspensionssystemet. Bilden åskådliggör hur de insamlade arbetspensionsförsäkringsavgifterna, placeringsavkastningen och de utbetalda pensionerna cirkulerar under ett år.

Mer om arbetspensionssystemets finanser kan du läsa i följande innehåll som producerats av sakkunniga på Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna Tela:

På Pensionsskyddscentralens webbplats beskrivs det åskådligt hur pengarna årligen rör sig inom pensionssystemet.