Eurosymboli sinisenä painikkeena erottuu muuten valkoisesta näppäimistöstä.
Hoitokustannusosan tarkat laskentasäännöt on kirjattu sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymiin työeläkeyhtiökohtaisiin laskuperusteisiin.

Nyt ensi kertaa vertailussa yhtiökohtainen hoitokustannusosa

Työeläkevakuutusmaksuihin sisältyi vuonna 2023 ensimmäistä kertaa työeläkeyhtiökohtainen TyEL:n hoitokustannusosa. Hoitokustannusmuutoksen tavoitteena oli selkeyttää maksun määräytymistä ja lisätä toimeenpanon tehokkuutta.

TyEL:n hoitokustannusosa oli aiemmin yhteinen, ja sen tuli olla riittävä jokaiselle toimijalle. Takavuosina tätä koskeva maksutulo ylitti vuosittain katettavat hoitokulut. Vielä vuonna 2022 työeläkeyhtiöiden hoitokustannusylijäämä oli yhteensä 122 miljoonaa euroa.

Uuden menettelyn myötä viime vuonna hoitokustannusylijäämää kertyi enää 26 miljoonaa euroa.

Työeläke-lehti kokosi myös tältä osin tuloksen muodostumisen elementit omaksi kohdakseen työeläkeyhtiöiden tilinpäätöstietoja esittelevään taulukkoon. TyEL- ja YEL-toiminta on taulukossa eriteltynä. Pienten työnantajien maksutasoa kohtuullistettiin erillisellä yhteisesti kustannettavalla 47 miljoonan euron erällä, koska niissä vakuutusten hoitaminen on kalliimpaa. Työkyvyttömyyskorvausten ratkaisujen hoitokuluja katettiin maksun työkyvyttömyysosalla 22 miljoonan euron edestä.

TyEL-vakuutusmaksun hoitokustannusosan tarkat laskentasäännöt on kirjattu sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymiin työeläkeyhtiökohtaisiin laskuperusteisiin, jotka löytyvät verkosta Työeläkelakipalvelun Telp.fi:n Laskuperusteet-sivustolta.

Aiemmin työeläkevakuutusyhtiöiden hoitokustannusylijäämä jaettiin osana asiakashyvityksiä. Nykyisin se alentaa maksun hoitokustannusosien tasoa, ja asiakashyvitykset muodostuvat puhtaasti vakavaraisuudesta tehtävän siirron mukaan. Vuoden 2023 lopussa tehty siirto asiakashyvityksiin oli täten yli 100 miljoonaa euroa edellistä vuotta pienempi.