Osittainen vanhuuseläke antaa monelle voimia työuran viime vuosiin. Se myös vapauttaa aikaa harrastuksille ja työstä palautumiselle.

Ove houkuttelee työuran päätteeksi

Valtaosa osittaista varhennettua vanhuuseläkettä nauttivista jatkaa töissä – mutta vain alimpaan eläkeikään.

Vuosittain reippaasti yli 10 000 suomalaista päättää nostaa vanhuuseläkettä etuajassa. Yleisimmin osittainen varhennettu vanhuuseläke eli ove otetaan heti, kun se on mahdollista eli tällä hetkellä 61-vuotiaana.

Miehet, yrittäjät, työttömät ja pienempituloiset siirtyvät ovelle muita useammin.

Esimerkiksi julkisella alalla noin kaksi prosenttia kaikista eläkettä saavista miehistä ja noin 1,5 prosenttia naisista nauttii varhennettua vanhuuseläkettä.

– Suurin osa hakee ovea 61-vuotiaana, kertoo ratkaisupäällikkö Markku Hakkila Kevasta.

Asiakaspalvelupäällikkö Miina Rajakangas työeläkevakuuttaja Elosta kertoo, että heillä heti 61-vuotiaana ovelle siirtyneiden osuus on noin kolmannes.

Pidempi työura lisää varhennetun vanhuuseläkkeen ottamisen todennäköisyyttä niin yksityisellä kuin julkisellakin alalla.

Eläketurvakeskuksen selvityksen mukaan osittain varhennetun vanhuuseläkkeen valinneista yli kaksi kolmasosaa jatkoi töissä alimpaan vanhuuseläkeikään asti. Mutta pidempään jatkaminen eli alarajan ylittäminen on harvinaista.

Toisin kuin edeltäjänsä (osa-aikaeläke) varhennettu vanhuuseläke pienentää tulevaa eläkettä lopullisesti ja on näin yhteiskunnalle kustannusneutraali. Tämä ei ole vähentänyt eläkemuodon suosiota, vaan päinvastoin. Suosio on kuitenkin siirtynyt julkiselta alalta yksityisellä työskenteleviin ja hyvin koulutetuista naisista vähemmän koulutettuihin miehiin.

Pidempi työura lisää varhennetun vanhuuseläkkeen ottamisen todennäköisyyttä.

– Vaikka oven eläkettä pienentävä vaikutus tunnetaan melko hyvin, eniten kyselyitä tulee silti päätöksen vaikutuksesta tulevaan eläkkeeseen. Jonkin verran kysytään myös vaikutuksista työttömyysetuuksiin, Rajakangas kertoo.

Ovella on haluttu tarjota joustavuutta ja auttaa sopeutumaan eläkkeelle siirtymiseen. Tavoitteena on ollut myös työurien pidentäminen. Näin ei näytä tapahtuneen.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen nostaneista 51 prosenttia siirtyi vanhuuseläkkeelle alimmassa eläkeiässä, kun muilla osuus oli 34 prosenttia.

Sekä Hakkila että Rajakangas korostavat verotuksen selvittämistä etukäteen. Eläkkeen erilainen verotus voi tulla yllätyksenä, ja Hakkilan mukaan se vaikuttaakin olevan yleisin syy oven peruuttamiseen. Kovin yleistä katumapäälle tulo ei ole.

Neljä ohjenuoraa

1 Minkä ikäisenä pääsee ovelle?

Osittain varhennettua vanhuuseläkettä (ove) voivat nostaa tällä hetkellä 61-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Vuonna 1964 syntyneillä alaikäraja on jo korkeampi, 62 vuotta.

Nuoremmilla on mahdollisuus siirtyä osittaiselle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan kolme vuotta ennen omaa alinta vanhuuseläkeikää.

Toisin kuin edeltäjänsä osa-aikaeläke, ove ei edellytä siirtymistä osa-aikatyöhön eikä raportointia tehdyistä työtunneista. Ovella voi jatkaa työntekoa niin paljon kuin haluaa ja se työnantajalle sopii tai olla tekemättä töitä lainkaan. Ovella voi myös opiskella.

2 Puolet tai neljännes valittavana eläkkeestä

Ovella voi täydentää tulojaan joko 25 tai 50 prosentilla siihen mennessä ansaitusta kuukausittaisesta eläkkeestä. Päätös prosenttiosuudesta on tehtävä ovea hakiessa. Jos haluaa pienentää valitsemansa 50 prosentin osuuden 25 prosenttiin, sen voi tehdä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun on saanut ove-päätöksen eläkevakuuttajaltaan.

Mikäli osuutta haluaa kasvattaa 25 prosentista 50 prosenttiin, sen voi tehdä myöhemminkin.

Ylivoimaisesti suurin osa valitsee 50 prosentin osuuden. Kevassa keskimääräinen ove on 630 euroa ja Elossa noin 800 euroa kuukaudessa.

3 Eläke pienenee, jos ei jatka työssä pidempään

Ennen alinta vanhuuseläkeikää otettu osittainen varhennettu vanhuuseläke nakertaa tulevaa vanhuuseläkettä pysyvästi. Eläke pienenee 0,4 prosenttia jokaista varhennettua kuukautta kohti.

Mikäli samalla jatkaa työskentelyä, kertyy työstä eläkettä tavalliseen tapaan.

Oven eläkettä pienentävän vaikutuksen voi kompensoida jatkamalla töissä alinta eläkeikää pidempään, sillä silloin saa 0,4 prosentin ns. lykkäyskorotuksen jokaiselta työssäolokuukaudelta. Kompensaatio toimii myös siinä tapauksessa, että ottaa ove-etuuden vasta alimman eläkeiän jälkeen.

4 Ovelle voi hakeutua myös työttömänä

Työttömäksi jäänyt 61 vuotta täyttänyt voi täydentää tulojaan osittain varhennetulla vanhuuseläkkeellä. Ove ei vaikuta työttömyyspäivärahan määrään eikä se estä töiden hakemista.

Ansiopäiväraha määräytyy normaalisti työttömyyttä edeltävän työansion perusteella.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että ovessa on vain kolmen kuukauden katuma-aika päätöksenantopäivästä. Ovea ei siis voi peruuttaa, vaikka saisikin työpaikan.

Työmarkkinatukeen osittainen vanhuuseläke voi vaikuttaa tarveharkinnan tulona.