Susan Kuivalainen
Susan Kuivalaisen ohjelmajohtajuus on osa-aikainen ja hän työskentelee omasta taustaorganisaatiostaan ETK:sta käsin.

Susan Kuivalainen johtamaan väestömuutoksen tutkimusohjelmaa

VTT Susan Kuivalainen on valittu johtamaan Strategisen tutkimusneuvoston käynnistämää Demography-tutkimusohjelmaa.

Susan Kuivalaisen johdolla tutkimusohjelmassa etsitään ratkaisuja väestömuutoksiin, miten syntyvyyden lasku, väestön ikääntyminen ja työikäisten määrän väheneminen vaikuttavat yhteiskunnan toimivuuteen ja vallitseviin rakenteisiin.

Vastikään nimetyn Demography-tutkimusohjelman kesto on yhteensä kuusi vuotta (2021–2027). Työ rytmittyy kahteen kolmivuotiskauteen. Tavoitteena on tuottaa tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi ja edistää aktiivista vuorovaikutusta tutkijoiden ja tiedon hyödyntäjien välillä. 

– Tieteenteossa tarkastelemme väestömuutoksen kysymyksiä hyvin monipuolisesti. Tutkitun tiedon pohjalta tehtävät ratkaisuvaihtoehdot hyödyttävät monipuolisesti päätöksentekijöitä, Kuivalainen sanoo.

Valtioneuvosto rahoittaa Suomen Akatemian ja sen yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston toimintaa. Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimusosaston osastopäällikkönä työskentelevän Kuivalaisen työ rakentuu laajalle tieteentekijöiden tutkimusverkostoille.

Kuivalaisen johdolla tutkimusohjelmaa toteuttavat ETK:n lisäksi mm. THL, Labore, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, ETLA, Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto ja Turun yliopisto.

ETK toimii lisäksi vuorovaikutuskumppanina ja osallistuu kolmeen viidestä tutkimuskokonaisuudesta. Niissä tutkitaan pitkän aikavälin laskelmien, työurien pidentämisen sekä väestön ikääntymisen vaikutusta hyvinvointivaltion taloudelliselle ja sosiaaliselle kestävyydelle.