Eläkeuutisia muista maista

Ulkomailta-palsta kokoaa eri lähteistä muiden maiden eläkeuutisia. Tällä kertaa lähemmässä tarkastelussa Yhdysvaltojen eläkejärjestelmä.

Iso-Britannia

Tilastoviranomainen rukkasi elinajanodotetta alaspäin

Ison-Britannian elinajanodote jatkaa kasvuaan paljon maltillisemmin kuin ennustettiin seitsemän vuotta sitten. Vuonna 2014 virasto ennusti, että 67-vuotiaan naisen elinajanodote vuonna 2028 olisi reilut 23 vuotta, mutta vuoden 2021 ennusteessa odote laski 21 vuoteen. Miesten osalta ennuste tippui reilusta 21 vuodesta vajaaseen 19 vuoteen.

Elinajanodotteen laskun vuoksi eläkeiän nostoa 67 vuoteen voidaan joutua harkitsemaan uudelleen. Laki edellyttää, että hallitus tarkastelee säännöllisesti eläkeikää eri muuttujien valossa.

Eläkeläisten osuuden väestössä oletetaan kasvavan 28,5 prosenttiin kuluvan vuosisadan aikana.

Lähde: State pension plans: Pressure set to grow on UK government, Financial Times (ft.com)Tanska

Työuraeläkkeestä tuli oitis suosittu

Tanskan hallitus ilmoitti marraskuun lopussa, että lähes 30 000 henkilöä oli hakenut uutta varhaiseläkemuotoa eli työuraeläkettä. Hakemuksia kertyi näinkin suuri määrä vain neljässä kuukaudessa, sillä lainmuutos oli tullut voimaan elokuun alussa.

Hallituksen mielestä työuraeläkkeen suosio osoittaa, että lakiuudistus oli tarpeellinen. Työuraeläke on tarkoitus rahoittaa erityisellä finanssisektoriin kohdistuvalla verolla.Työuraeläkkeelle voi jäädä kolme vuotta ennen eläkeikää, jos henkilöllä on takanaan työuraa 42–44 vuotta. Työuraan lasketaan mukaan myös työttömyys-, vanhempainvapaa- ja koulutusjaksoja.

Suomessa työuraeläkkeen säännökset ovat huomattavasti tiukemmat, ja meillä vuonna 2021 työuraeläkettä haki 266 henkilöä.

Lähteet: Investment & Pensions Europe, www.ipe.com


Ruotsi

Hallitus esittää satasen korotusta pieniin eläkkeisiin

Ruotsin hallitus esittää, että pienten eläkkeensaajien eläkettä nostettaisiin tuhannella kruunulla (lähes 100 eurolla) kuukaudessa. Korotusta varten luotaisiin uusi eläketakuulisä.Hallitus arvelee, että yhteensä noin miljoonan eläkeläisen eläke nousisi, noin puolella heistä sadalla eurolla kuussa. Vuositasolla etuusparannuksen kustannukset asettuvat reiluun 900 miljoonaan euroon.

Ei ole varmaa meneekö uudistus läpi parlamentissa. Toisin kuin eläkeuudistuksia yleensä, tätä uudistusta ei valmisteltu puolueiden välisessä eläkeryhmässä. Sosiaalidemokraatit, vihreät ja vasemmisto sopivat siitä keskenään. Etuusparannus astuisi voimaan vajaat kaksi viikkoa ennen parlamenttivaaleja.

Lähde: Regeringen: En miljon pensionärer ska få mer i plånboken | SVT Nyheter)


Kiina

Syntyvyys ennätysmatalalla

Kiinassa syntyi viime vuonna 10,6 miljoonaa lasta, mikä tarkoittaa 7,52 vauvaa tuhatta henkilöä kohden. Väestönkasvu jäi 0,034 prosenttiin, mikä on matalin luku sitten vuoden 1960. Pinpoint-varainhallintayhtiön pääekonomisti Zhiwei Zhangin mukaan Kiinan väestön määrä voikin olla juuri nyt huipussaan, noin 1,4 miljardissa.

Matala syntyvyys yhdistettynä ikääntyvään väestöön aiheuttaa ongelmia paitsi maan taloudelle myös eläkejärjestelmälle.

Kiinassa eläkeikä on pitkään ollut miehillä 60 vuotta ja naisilla 55 tai 50 vuotta. Vuonna 2021 julkistetun viisivuotissuunnitelman mukaan ikärajoja aiotaan kuitenkin ryhtyä nostamaan vähitellen. Vuodesta 2016 voimassa ollut kahden lapsen politiikka on myös muutettu vuonna 2021 sallimaan kolme lasta pariskuntaa kohden.

Lähteet: www.reuters.com; xinhuanet.com


Israel

Naisten eläkeikä nousee 62:sta ​​​​​65:een ikävuoteen

Israelin parlamentti hyväksyi viime marraskuussa osana vuotuista talousarvioprosessiaan lain, joka nostaa asteittain naisten normaalia eläkeikää 62 vuodesta 65 vuoteen. Miesten eläkeikä on 67 vuotta. Ensi alkuun eläkeikä nousee neljällä kuukaudella vuosittain (2022–2024) 63 vuoden ikään asti ja vuosina 2025–2032 kolmen kuukauden vuosivauhdilla.

Naisille eläkeiän nostoa kompensoidaan muun muassa pidentämällä 60 vuotta täyttäneiden työttömyysetuuden kestoa, rahoittamalla koulutusohjelmia ja lisäämällä pienituloisille maksettavaa työllistämistukea.

Eläkejärjestelmien Mercer-vertailussa Israel on arvioitu maailman kolmanneksi parhaaksi eläkejärjestelmäksi. Maassa elinajanodote on yksi maailman korkeimpia: naisilla noin 85 vuotta ja miehillä 82 vuotta.

Lähteet: SSA 12/2021; Jerusalem Post 2.8.2021

Aiheesta laajemmin Etk.fi > Eläkejärjestelmät > Muiden maiden eläkejärjestelmät 

Korona kovisteli Yhdysvalloissa

USA:n väkiluku: 333 miljoonaa
Odotettavissa oleva elinikä: miehet 75,1 vuotta, naiset 80,5 vuotta
Eläkeikä: 66 v 4 kk (1956 syntyneet).

Yhdysvalloissa eläketurvan perustan muodostaa 1935 perustettu lakisääteinen, liittovaltion laajuinen OASDI-työeläkejärjestelmä (Old Age, Survivors and Disability Insurance). Asumiseen perustuvaa kansaneläkejärjestelmää ei ole, mutta pienituloisen eläkkeensaajan toimeentuloa tuetaan. Vuonna 2020 keskimääräinen uusi vanhuuseläke oli noin 1 435 euroa kuukaudessa.

OASDI-järjestelmän rahoitukseen koronavuodet ovat tehneet suuren loven. Rahastojen ennustetaan tyhjenevän vuoteen 2034 mennessä, ja eläkkeiden leikkaukset ovat silloin todennäköisiä, jos eläkemaksuja ei nosteta.

Koska lakisääteistä työeläkettä karttuu sitä vähemmän mitä suuremmista tuloista on kyse, on työnantajien järjestämällä lisäeläketurvalla usein merkittävä rooli kokonaiseläketurvan kannalta. Yleisin lisäeläketyyppi on maksuperusteinen 401(k).

Vuoteen 2027 mennessä eläkeiän nostamisesta 65:stä 67:ään päätettiin jo vuonna 1983. Eläkkeen voi ottaa varhennettuna jo 62-vuotiaana. Lisäeläkkeissä eläkesäästöjä voi yleensä ryhtyä nostamaan jo 59,5-vuotiaana. Jo tätä ennen eläkesäästöistä voi myös lainata varoja. Tai jos taloudellinen tilanne on tiukka, voi varoja nostaa myös ns. hardship withdrawal -säännön perusteella.

OASDI-järjestelmä rahoitetaan jakojärjestelmäperusteisesti puskurirahastojen tuella. Eläkemaksu on 12,4 prosenttia jakaantuen tasan työntekijän ja työnantajan osuuksiin. Yrittäjä maksaa itse koko eläkemaksun.