Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin 7.12.2021

Eläkeläisten toimeentulokokemukset vuonna 2020 ja muutos vuodesta 2017

Tutkimus tarjoaa ajantasaisen kuvan 55–85-vuotiaiden eläkeläisten toimeentulokokemuksista sekä arvioi näissä tapahtuneita muutoksia vuosien 2020 ja 2017 välillä. Tutkimus perustuu ETK:n toteuttamiin kyselytutkimuksiin.

Palomäki, L.-M. & Ahonen, K. & Ilmakunnas, I. & Kuivalainen, S. & Polvinen, A., Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 05/2021


Suomen työeläkevakuutetut 2020

Julkaisu sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvista 17–68-vuotiaista henkilöistä. Lisäksi tilastossa esitetään tietoja palkansaajien eläkettä kartuttaneista ansioista sekä työeläkkeen määrään vaikuttavista palkattomista ajoista.

Suomen virallinen tilasto: sosiaaliturva 2021


Muuttuva vanhuuseläkeikä: ikärajamuutosten seurantatilasto 2020

Raportissa tarkastellaan vanhuuseläkkeen alaikärajan muutosta ja sen vaikutuksia eläkkeelle siirtymiseen ja työnteon lopettamiseen.

Kannisto, J. Eläketurvakeskuksen tilastoja 13/2021


Yritysten työeläkemaksut vuonna 2020

Julkaisu sisältää tietoja yritysten vuonna 2020 maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista toimialoittain luokiteltuina.

Kesälä, M. & Iire, H. & Hurmerinta, S. Eläketurvakeskuksen tilastoja 12/2021


Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2020

Julkaisu sisältää tietoja työ- ja kansaneläkejärjestelmästä eläkettä saavista sekä eläkkeelle siirtyneistä henkilöistä. Tilasto tuotetaan yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa.

Suomen virallinen tilasto: sosiaaliturva 2021


Pension Indicators 2021

Pension Indicators provides a perspective on the current status of earnings-related pensions in Finland as well as on their realised and predicted development. The indicators, grouped according to three central goals (length of working life, pension level and pension financing) support the development of pension policy and the monitoring of pension reforms in Finland.

Finnish Centre for Pensions, Reports 07/2021