Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin 15.3.2021

Nuorten työskentely ja eläkkeen karttuminen vuosien 2005 ja 2017 eläkeuudistusten näkökulmasta

Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka tyypillistä 17–22-vuotiaiden työskentely on sekä kuinka paljon nuoret työskentelevät ja ansaitsevat. Tutkimuksessa myös havainnollistetaan, kuinka paljon 17–22-vuotiaiden ansioista karttuu eläkettä.

Ilmakunnas, I. & Kuitto, K. & Kuivalainen, S. & Riekhoff, A.-J. & Salonen, J. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2021


Luottamus eläketurvaan vuonna 2019 – Kyselytutkimus eläketurvaan liittyvistä näkemyksistä

Tutkimuksessa tarkastellaan 25–67-vuotiaiden suomalaisten luottamusta eläkejärjestelmän osa-alueisiin ja yleensä eläketurvaan liittyviä huolenaiheita ja toimeentulovertailuja eri väestöryhmiin.

Palomäki, L.-M. & Ilmakunnas, I. & Kuivalainen, S. & Liukko, J. & Mustonen, J. & Tenhunen, S. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 07/2020.


Kuolevuuden kehityksen vaikutuksia eläkejärjestelmään

Raportissa verrataan Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaista kuolevuuskehitystä muiden maiden ja Eurostatin ennusteisiin. Lisäksi esitetään vaihtoehtoisten kuolevuuskehitysten vaikutuksia eläkkeiden rahoitukseen, eläkeikään sekä etuuksien kehitykseen. Pääpaino on työeläkkeitä koskevissa laskelmissa.

Nopola, T. Eläketurvakeskuksen raportteja 02/2021


Työeläkkeen laskentaopas 2021

Työeläkkeen laskentaopas 2021 on tarkoitettu käsikirjaksi sosiaalivakuutusta opiskeleville ja eläkkeenlaskennan perustietoja tarvitseville. Oppaassa käydään läpi eläkkeen laskentaperiaatteet etuuslajeittain esimerkkien kera.

Kujanpää, J. & Hietaniemi, M. Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 01/2021VUOSITTAIN ILMESTYVIÄ

Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2020

Kokonaiseläke 2021: Katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja verotuksen määräytymiseen

Eläkkeellä ja työssä: tilasto eläkeläisten työnteosta vuosina 2007–2019

Suomen työeläkevakuutetut 2019

Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2019

MUUALLA ILMESTYNEITÄ 

Carrots, sticks and old-age retirement. A review of the literature on the effects of the 2005 and 2017 pension reforms in Finland.

Nivalainen, S. & Tenhunen, S. & Järnefelt, N. Nordisk Välfärdsforskning, Nordic Welfare Research, 5(2), 83-94, 2020.

Age Differences in Material Deprivation in Finland: How do Consensus and Prevalence-Based Weighting Approaches Change the Picture?

Ilmakunnas, I. & Mäkinen, L. 2020, Social Indicators Research

Tulot, menot ja sote-palveluiden asiakasmaksut: millainen on ikääntyneiden toimeentulo?

Forma, L. & Kuivalainen, S. Gerontologia 34(4): 333–338.

Lue faktaa ja tutustu julkaisuihimme
www.etk.fi/julkaisut

Tilaa uutiskirjeemme
etk.fi/uutiskirjeet