Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa eläkeyhtiöitä.
Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa eläkeyhtiöitä.

Eloon asetettu valvonta-asiamies

Finanssivalvonta (Fiva) asetti joulukuussa asianajaja Pekka Jaatisen asiamieheksi valvomaan työeläkeyhtiö Elon toimintaa.

Finanssivalvonta perusteli, että se voi asettaa asiamiehen valvomaan toimintaa, jos toimilupavalvottavan asiain hoidossa on esiintynyt taitamattomuutta tai varomattomuutta.

Keväällä 2020 koronakriisi aiheutti osakemarkkinoilla nopean kurssilaskun, jolloin Elon vakavaraisuusasema laski yhden päivän ajaksi alle sallitun. Tilanne korjaantui nopeasti ja Elon vakavaraisuusasema on parantunut kevään jälkeen merkittävästi.

Jaatinen toimii Fivan edustajana hallituksen ja johdon kokouksissa, mutta ei osallistu yhtiön päätöksentekoon. Päätös asiamiehen asettamisesta ei edellytä yhtiön asiakkailta toimenpiteitä tai vaikuta vakuutusturvaan.

Fiva tarkastelee tilannetta uudelleen viimeistään kesäkuussa.