Barometri: Kolme neljästä luottaa eläkejärjestelmään

Luottamus eläketurvaan on vahvistunut edellisvuodesta. Kolme neljästä (74 %) suomalaisesta luottaa eläkejärjestelmään. Kesälomakaudella monelta saattoi mennä ohi tämä myönteinen uutinen.

Heinäkuussa Eläketurvakeskus (ETK) uutisoi, että luottamus on kasvanut reilut kuusi prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Samalla epäluottamus on vähentynyt seitsemän prosenttiyksikköä.

Jos eläkejärjestelmän taloudellista kestävyyttä jouduttaisiin vahvistamaan, hyväksytyin vaihtoehto olisi edelleen eläkemaksujen korottaminen nykyisestä. Vain joka kolmas hyväksyisi eläkeiän nostamisen.

–  Merkittävin muutos on tapahtunut 35–49-vuotiaiden mielipiteissä. Heidän luottamuksensa eläketurvaan on kasvanut 12 prosenttiyksikköä, ekonomisti Sanna Tenhunen kertoo.

Barometrin mukaan eläketurvaan suhtautuvat aikaisempaa positiivisemmin myös naiset, työntekijät, yrittäjät, ylemmän korkea-asteen koulutuksen suorittaneet sekä suurituloiset.

Eniten eläkejärjestelmään luottavat eläkeikäiset (90 %) sekä eläkeikää lähestyvät 50–64-vuotiaat (77 %).

Vajaalla kuudenneksella suomalaisista on luottamusta vähän tai ei lainkaan. Huoli siitä, että nuoremmat sukupolvet joutuvat liiaksi eläkkeiden maksumiehiksi painaa erityisesti 25–34-vuotiaita.

– Luottamus eläketurvaan on vähentynyt useammin niillä vastaajilla, joilla on toimeentulohuolia ja joiden toimeentulo on vaikeutunut koronakriisin aikana. Löydös vastaa aiempien tutkimusten tuloksia, joissa työttömyyden on havaittu vaikuttavan luottamukseen, tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen kommentoi.

Eläkebarometri-kyselyllä ETK mittaa vuosittain suomalaisten eläketurvaan ja eläkkeisiin liittyviä käsityksiä. Kyselyn toteutti Kantar TNS Oy puhelinhaastatteluin toukokuussa. Siihen osallistui 1 005 iältään 18–79-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä.