Uudistus on vastatuulessa Virossa. Jos lakiesitys ei johda aiottuun, rahastoeläkejärjestelmään liittyneille virolaisille ei synnykään mahdollisuutta nostaa etukäteen rahastoihin kerättyjä varoja omaan käyttöönsä.

Viron presidentti: Eläkeuudistus rikkoo perustuslakia

VIRON TYÖELÄKEUUDISTUS uhkaa lykkääntyä. Presidentti Kersti Kaljulaid kieltäytyi maaliskuussa toistamiseen allekirjoittamasta eläkelakia, koska Viron parlamentti eli riigikogu ei tehnyt hänen ehdottamiaan muutoksia. Lakihanke koskee rahastoeläkettä, joka lukeutuu kolmiportaisessa pilarijärjestelmässä ns. toiseen pilariin. Uudistuksen myötä järjestelmään liittyneet virolaiset voisivat halutessaan nostaa rahastoihin kerätyt varat omaan käyttöönsä. Eläkevaroja on kerätty yksityisiin rahastoihin vuodesta 2002 lähtien.

Kaljulaid on katsonut uudistuksen olevan monin tavoin perustuslain vastainen. Hänen mukaansa se muun muassa loukkaa yhdenvertaisuusperiaatetta ja saattaisi lisätä köyhyyttä eläkeläisväestön keskuudessa. Hän käyttikin perustuslain presidentille suomaa oikeutta viedä lakihanke korkeimpaan oikeuteen, joka Virossa toimii myös perustuslakituomioistuimen roolissa. 

Korkein oikeus voi todeta lain perustuslain vastaiseksi tai se voi edellyttää lakiin muutoksia, jolloin uudistuksen voimaantulo todennäköisesti lykkääntyisi. Rahastoeläkkeen muuttaminen vapaaehtoiseksi vuonna 2021 sisältyy pääministeri Jüri Rataksen hallituksen ohjelmaan. 

Maaliskuussa Viron hallitus hyväksyi koronatukipaketin, jossa yhtenä säästökohteena on valtion osuus toiseen pilariin (neljä prosenttia palkansaajien bruttopalkasta). Paketin puitteissa myöskään palkansaajien ei toistaiseksi tarvitse kerryttää rahastoeläkettä omalla kahden prosentin osuudellaan.