Suomen Pankin eläkkeet Kevaan

Suomen pankin henkilöstöä koskevien työeläkeasioiden toimeenpano siirtyy vuoden 2021 alusta lukien Kevaan. Hallituksen esitys annettiin asiasta maaliskuun lopussa.

Henkilöstön eläketurvan sisällöstä säädettäisiin Suomen Pankin eläkesäännön sijaan julkisten alojen eläkelaissa. Esityksellä ei olisi vaikutusta eläkkeiden rahoitukseen eikä eläke-etuuksiin.