Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille, jonne työnantajat ilmoittavat työntekijän ansiotulot. Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Palkkatietojen lisäksi myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava rekisteriin.Työnantajat tai muut suorituksen maksajat ilmoittavat tiedot maksetuista ansiotuloista tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Tiedot annetaan yhdellä ilmoituksella keskitettyyn rekisteriin eri viranomaisten tarpeita varten.

Tulorekisterin tietoja ovat käyttäneet vuoden 2019 alusta lähtien Verohallinto, Kela, Työllisyysrahasto, työeläkelaitokset sekä Eläketurvakeskus. Tänä vuonna käyttäjien määrä laajeni ja ensi vuodesta alkaen eläkelaitokset ilmoittavat myös eläke- ja etuustiedot tulorekisteriin.