Ett vitt tangentbord där eurotecknet är blått för att urskiljas bättre.
Beräkningsreglerna för omkostnadsdelen framgår av de bolagsspecifika beräkningsgrunderna som social- och hälsovårdsministeriet godkänt.

Bolagens omkostnadsandelar jämförs för första gången

 I arbetspensionsförsäkringsavgifterna ingick år 2023 för första gången en omkostnadsdel som fastställdes separat för varje bolag enligt ArPL. Målet med ändringen av omkostnadsdelen var att göra det klarare hur avgiften bestäms och effektivera verkställigheten.

Tidigare var omkostnadsdelen i ArPL-avgiften densamma för alla och den skulle vara tillräcklig för varje aktör. Under tidigare år översteg premieinkomsten till denna del de årliga omkostnaderna. Ännu år 2022 var arbetspensionsbolagens omkostnadsöverskott sammanlagt 122 miljoner euro.

I och med det nya förfarandet uppstod det bara 26 miljoner euro omkostnadsöverskott i fjol.

I vår tabell över arbetspensionsbolagens bokslutsuppgifter anges också detta som en egen punkt. ArPL- och FöPL-verksamheten har specificerats i tabellen. Små arbetsgivares avgiftsnivå jämkades med en separat, gemensamt bekostad post på 47 miljoner, eftersom skötseln av deras försäkringar är dyrare. Omkostnader för invalidpensionsavgöranden täcktes för 22 miljoner euro av avgiftens invalidpensionsdel.

De exakta beräkningsreglerna för ArPL-försäkringsavgiftens omkostnadsdel framgår av de av social- och hälsovårdsministeriet godkända beräkningsgrunderna för varje arbetspensionsbolag, som finns på webbplatsen Telp.fi.

Tidigare fördelades omkostnadsöverskottet som en del av kundåterbäringarna. Numera sänker den avgiftens omkostnadsdelar, och kundåterbäringarna bildas helt enligt överföringen från solvenskapitalet. Därför var överföringen till kundåterbäringar i slutet av år 2023 mer än 100 miljoner euro mindre än året innan.