Värikkäillä neulelangoilla koristeltu polkupyörä kesäpäivänä

Vakuutettu työ kartuttaa eläkettä

Eläke kertyy vain vakuutetuista ansioista. Yrittäjillä työeläke perustuu yrittäjän eläkelakiin (YEL) ja palkansaajilla työntekijän eläkelakiin (TyEL).

Minna on jo vuosia punonut helmikoruja ystävilleen ja päättää kokeilla siipiään sivutoimisena yrittäjänä. Minna tietää, että yrittäjän tulee itse huolehtia eläkevakuutuksestaan, mutta ei kai se koske sivutoimista yrittäjyyttä. Hänhän tulee saamaan eläkettä vakituisesta palkkatyöstään.

– Yrittäjän eläkelaki, YEL, koskee myös sivutoimisia yrittäjiä, korjaa ratkaisupäällikkö Monika Sievänen Eläketurvakeskuksen lakiosastolta.

YEL-vakuuttamisvelvollisuus syntyy, kun yrittäjätoiminta on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta ja vuotuinen YEL-työtulo ylittää noin 8 000 euron vakuuttamisrajan.

Aivan vaatimaton yritystoiminta ei siis edellytä YEL-vakuutusta. Tämä voikin olla sivutoimisen yrittäjän tilanne aluksi.

– Kun yrittäjätoiminta laajenee, kannattaa ehdottomasti tarkistaa YEL-työtulonsa oikealle tasolle, korostaa Sievänen.

Laki ei tunne kevytyrittäjää

Yrittäjän työeläke perustuu yrittäjän eläkelakiin (YEL) ja työntekijän eläke työntekijän eläkelakiin (TyEL). Yrittäjää, joka käyttää laskutuspalvelua ja toimii ilman omaa Y-tunnusta, kutsutaan usein kevytyrittäjäksi. Kun ns. kevytyrittäjä toimii yrittäjänä, hänen on hoidettava eläkevakuuttamisensa itse. Vastaava on tilanne myös esimerkiksi kulttuuri- ja taidealalla sekä toimittajien ja valokuvaajien keskuudessa toimivilla freelancer -yrittäjillä.

– Ammattiryhmä, jossa työeläkevakuuttaminen on viime aikoina herättänyt keskustelua, ovat tulkit ja kielenkääntäjät, kertoo vakuuttamisvalvoja Britta Lausté Eläketurvakeskuksesta.

Sekä Sievänen että Lausté ovat tyytyväisiä, että kyselyjä tulee sekä työn tilaajilta että työn suorittajilta. On kaikkien etu, että työeläkevakuuttaminen hoidetaan oikein.

1

Yrittäjä huolehtii lakisääteisestä eläketurvasta itse. Tämä koskee myös sivutoimista yrittäjää, vaikka hänen pääasiallinen eläkkeensä muodostuisikin palkkasuhteen ansioiden perusteella.

Yrittäjän eläkemaksut ja eläkkeen määrä perustuvat yrittäjän YEL-työtuloon. YEL-työtulo on summa, joka vastaa yrittäjän oman työpanoksen arvoa. Vertailukohtana voi käyttää palkkaa, joka vastaavasta työstä maksettaisiin saman ammattitaidon omaavalle ulkopuoliselle.

Myös yrittäjän sosiaaliturva perustuu pitkälti YEL-työtuloon.

YEL-vakuutusta on maksettava, kun YEL-työtulo on vähintään 8 063,57 euroa vuodessa.

2

Työeläkemaksu on suuruusluokaltaan sama sekä yrittäjillä että palkansaajilla. Erona on, että yrittäjä maksaa itse koko eläkevakuutusmaksunsa, kun palkansaajan eläkevakuutusmaksusta työnantaja maksaa suurimman osan. Vuonna 2021 yrittäjän eläkevakuutusmaksu on alle 53- ja yli 63-vuotiailla 24,10 prosenttia ja 53–62-vuotiailla 25,60 prosenttia vahvistetusta YEL-työtulosta. Työntekijöillä vastaavat osuudet ovat 7,15 ja 8,65 prosenttia ja työnantajan maksuosuus keskimäärin noin 17 prosenttia palkasta.

Ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvä saa maksuista 22 prosenttia alennusta neljän ensimmäisen vuoden ajan.

Yrittäjä huolehtii lakisääteisestä eläketurvasta itse. Tämä koskee myös sivutoimista yrittäjää, vaikka hänen pääasiallinen eläkkeensä muodostuisikin palkkasuhteen ansioiden perusteella.

Yrittäjän eläkemaksut ja eläkkeen määrä perustuvat yrittäjän YEL-työtuloon. YEL-työtulo on summa, joka vastaa yrittäjän oman työpanoksen arvoa. Vertailukohtana voi käyttää palkkaa, joka vastaavasta työstä maksettaisiin saman ammattitaidon omaavalle ulkopuoliselle.

Myös yrittäjän sosiaaliturva perustuu pitkälti YEL-työtuloon.

YEL-vakuutusta on maksettava, kun YEL-työtulo on vähintään 8 063,57 euroa vuodessa.

Työeläkemaksu on suuruusluokaltaan sama sekä yrittäjillä että palkansaajilla. Erona on, että yrittäjä maksaa itse koko eläkevakuutusmaksunsa, kun palkansaajan eläkevakuutusmaksusta työnantaja maksaa suurimman osan. Vuonna 2021 yrittäjän eläkevakuutusmaksu on alle 53- ja yli 63-vuotiailla 24,10 prosenttia ja 53–62-vuotiailla 25,60 prosenttia vahvistetusta YEL-työtulosta. Työntekijöillä vastaavat osuudet ovat 7,15 ja 8,65 prosenttia ja työnantajan maksuosuus keskimäärin noin 17 prosenttia palkasta.

Ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvä saa maksuista 22 prosenttia alennusta neljän ensimmäisen vuoden ajan.

3

Työeläkeotteesta näkee tiedot, joiden perusteella eläke lasketaan. Suomalainen hienous on, että samalta otteelta selviävät niin yksityisen, julkisen sektorin kuin yrittäjätyönkin eläkettä kartuttaneet ansiot – olipa työ sitten kokoaikaista tai osa-aikaista.

Omaa tähän mennessä tienattua eläkekertymää voi tutkia joko oman eläkeyhtiön verkkosivuilta tai Eläketurvakeskuksen sivuilta www.tyoelake.fi/tyoelakeote

Yrittäjäeläke ei vaikuta työsuhteesta kertyneeseen eläkkeeseen vaan tulee aina sen päälle.

4

Jos oma eläkevakuuttamisvelvollisuus askarruttaa, apua saa sekä eläkevakuutusyhtiöistä että Eläketurvakeskuksesta. Ne palvelevat sekä työn suorittajaa, joka miettii rooliaan yrittäjän ja palkansaajan välillä, että työn teettäjää.

Eläkevakuutusmaksut ovat samat riippumatta siitä, mistä eläkevakuutusyhtiöstä vakuutuksen ottaa. YEL-vakuutusmaksu on verovähennyskelpoinen.

Vanhuuseläkettä saavien yrittäjien ei tarvitse ottaa YEL-vakuutusta, eikä YEL koske alle 18-vuotiaita.

Työeläkeotteesta näkee tiedot, joiden perusteella eläke lasketaan. Suomalainen hienous on, että samalta otteelta selviävät niin yksityisen, julkisen sektorin kuin yrittäjätyönkin eläkettä kartuttaneet ansiot – olipa työ sitten kokoaikaista tai osa-aikaista.

Omaa tähän mennessä tienattua eläkekertymää voi tutkia joko oman eläkeyhtiön verkkosivuilta tai Eläketurvakeskuksen sivuilta www.tyoelake.fi/tyoelakeote

Yrittäjäeläke ei vaikuta työsuhteesta kertyneeseen eläkkeeseen vaan tulee aina sen päälle.

Jos oma eläkevakuuttamisvelvollisuus askarruttaa, apua saa sekä eläkevakuutusyhtiöistä että Eläketurvakeskuksesta. Ne palvelevat sekä työn suorittajaa, joka miettii rooliaan yrittäjän ja palkansaajan välillä, että työn teettäjää.

Eläkevakuutusmaksut ovat samat riippumatta siitä, mistä eläkevakuutusyhtiöstä vakuutuksen ottaa. YEL-vakuutusmaksu on verovähennyskelpoinen.

Vanhuuseläkettä saavien yrittäjien ei tarvitse ottaa YEL-vakuutusta, eikä YEL koske alle 18-vuotiaita.