Korona ei juuri heiluttanut palkkasumman kehitystä

Työeläkkeet rahoitetaan osin kunkin vuoden eläkemaksuilla ja osin rahastoista. Vuonna 2020 työeläkemenot olivat noin 30 miljardia euroa. Menoista noin 19 miljardia euroa katettiin työeläkemaksuilla ja noin 11 miljardia euroa muilla maksuosuuksilla sekä kertyneillä eläkevaroilla.

Vakuutettu palkkasumma työeläkejärjestelmässä

Työeläkemaksu on keskimäärin vajaa neljäsosa ansioista. Vuonna 2020 ansiot eli työtulosumma oli yhteensä noin 92 miljardia euroa ja vakuutusmaksutulo noin 22 miljardia euroa. Maksutulo oli miljardi euroa vähemmän kuin vuonna 2019. Ansiosumman kasvu jäi nollaan koronapandemian seurauksena.

Reilu vuosi siten koronapandemian ensiaallon aikaan huhtikuussa 2020 eduskunta sääti lain työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta. TyEL-maksua alennettiin tilapäisesti 2,6 prosenttiyksikköä toukokuusta joulukuuhun. Alennuksen määrä oli yhteensä miljardi euroa ja se kohdistui työnantajien maksuosuuteen. Alennuksella kevennettiin työnantajien työvoimakustannuksia poik­keusoloissa.

On hyvä muistaa, että samalla säädettiin, että maksun alennuksesta aiheutunut eläkevarojen pienentyminen kerätään takaisin vuosina 2022–2025 korottamalla työnantajien maksuosuutta. Myös työeläkelaitosten laskuperusteisiin vahvistettiin vastaava alennus. Työeläkeyhtiöiden vuonna 2021 jaettavia asiakashyvityksiä rajoitettiin samalla kolmannekseen.

Maksun tilapäisen alennuksen lisäksi kevään työeläkevakuutusmaksujen suorittamiseen annettiin muutamia kuukausia lisää aikaa. Maksuajan lisäys koski sekä julkista että yksityistä puolta.

Toisin kuin keväällä vielä luultiin, vuonna 2020 palkkasumma ei laskenut. Julkisen puolen palkkasumma kasvoi lähes 2 prosenttia. Yksityisen puolen palkkasumma taas laski reilun prosentin verran. Koronapandemia vaikutti siis erityisesti yksityiseen puoleen. Yrittäjien työtulosummissa ei tapahtunut merkittävää muutosta. Se oli yllättävää ottaen huomioon, että koronapandemiasta seurasi merkittävää haittaa useille yrityksille.

Kuviossa on esitetty työntekijöiden kuukausittaiset palkkasummat yhteensä vuosilta 2019 ja 2020 Eläketurvakeskuksen kuukausittaisiin palkkasummien seurantatilastoihin perustuen. Kuvio havainnollistaa, miten koronapandemia alensi palkkasummaa keväästä lähtien. Joulukuussa palkkasumma nousi edellisvuotta ylemmälle tasolle. Huomattava on myös kesäkauden ero kuukausittaisissa summissa.

Tekijät ja asiantuntijat

Jaakko Aho, Aktuaaripäällikkö,
ETK
Kimmo KKoivurinne Analyytikko, Tela
Kimmo Koivurinne, Analyytikko,
Tela
Eeva Puuperä, Kustannustenjaon asiantuntija,
ETK
Maija Schrall, Tilastosuunnittelija, Tela

Toimitus: Anne Iivonen, Eläketurvakeskus
Ulkoasu: Markku Laitinen, Aste Helsinki Oy
Julkaisijat: Eläketurvakeskus ja Työeläke­vakuuttajat TELA ry
Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot julkaistaan 7.6.2021 painetussa
Työeläke-lehdessä ja Työeläkelehti.fi-palvelussa sekä Julkari.fi, Etk.fi ja Tela.fi-palveluissa.