Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin 28.9.2020

Sijoitustoiminta Suomen työeläkejärjestelmässä

Yhdeksästä asiantuntija-artikkelista koostuva kirja tarjoaa monipuolisesti tietoa Suomen työeläkejärjestelmän sijoitustoiminnasta. Kirjassa käsitellään työeläkevarojen sijoitustoimintaa, riskienhallintaa, vakavaraisuuden sääntelyä ja sen valvontaa sekä keskustellaan näiden kehityksestä.

Toimittajat: Eeva Poutiainen ja Sanna Tenhunen


Työeläkekuntoutuksen ratkaisukäytännöt sekä kuntoutuksen toimivuus ja vaikuttavuus

Selvityksessä tarkastellaan työeläkekuntoutuksen ratkaisukäytäntöä suhteessa lainsäädäntöön sekä työeläkekuntoutuksen toimivuutta ja vaikuttavuutta. Selvitystä varten haastateltiin työeläkelaitosten asiantuntijalääkäreitä ja kuntoutusasiantuntijoita sekä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan asiantuntijoita.

Tekijä: Jyri Liukko
Sarja: Eläketurvakeskuksen raportteja 06/2020VUOSITTAIN ILMESTYVÄT: 

Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2019
Suomen työeläkkeensaajat 2019
Arbetspensionstagare i Finland 2019
Earnings-related pension recipients in Finland 2019
Työeläkekuntoutus vuonna 2019

MUUALLA JULKAISTUA: 

Pensions

Artikkeli tarjoaa vertailevan kuvan eri OECD-maiden eläkejärjestelmistä, eläketurvan tasosta sekä eläkeläisten köyhyydestä. Lisäksi artikkelissa pohditaan eläketurvan eriarvoisuutta sekä ikääntyvän väestön ja viimeaikaisten eläkeuudistusten tuomia haasteita eläkkeiden riittävyydelle.

Tekijät: Kati Kuitto ja Susan Kuivalainen
Julkaisu: Ellison, Nicholas & Haux, Tina (eds.) 2020. Handbook on Society and Social Policy. Edward Elgar Publishing.


From plans to action?

Tutkimuksessa tarkastellaan eläkkeelle siirtymistä päätöksentekoprosessina, eläkeajatuksista eläkeaikeisiin ja eläkeaikeista toteutuneeseen eläkkeelle siirtymiseen ja erityisesti työnantajaan ja työhön liittyvien tekijöiden vaikutusta eläkkeelle siirtymisen ajoittumiseen.

Tekijät: Satu Nivalainen
Julkaisu: Ageing & Society, Vol. 40, Part 9, September 2020


Substitution and spill-overs between early exit pathways in times of extending working lives in Europe

Vertailevassa pitkäaikaistarkastelussa tutkitaan varhaiseläkereittien sulkemisen yhteyttä siihen, milloin ja mitä reittejä pitkin 55–64-vuotiaat eurooppalaiset poistuvat työmarkkinoilta. Työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ja varhaiseläkeläisten osuus on vähentynyt. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien ja pitkäaikaistyöttömien osuus on kasvanut.

Tekijät: Aart-Jan Riekhoff, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki

Julkaisu: International Social Security Review, Vol. 73, Issue 2, 2020

Lue faktaa ja tutustu julkaisuihimme
www.etk.fi/julkaisut

Tilaa uutiskirjeemme
etk.fi/uutiskirjeet