Mikä muuttuu työelämässä seuraavaksi?

Tuovi Rautjoki

Monessa työpaikassa tuskailtiin vielä vuosi sitten etätyösääntöjen kanssa. Kenelle etätyö sopii ja missä voi työskennellä? Yksi vai kaksi päivää viikossa? Nyt tuo kaikki tuntuu kovin kaukaiselta.

Suomen tietotyöläiset ovat olleet pääsääntöisesti etätöissä jo puoli vuotta. Osalle työyhteisöistä ja tiimeistä muutos oli huomaamaton, kun etätyö oli jo ennestään peruskauraa. Toiset saivat työstää muutosta enemmän, koska varautuminen muutokseen oli ollut syystä tai toisesta vähäisempää. Ehkäpä niitäkin tästä joukosta löytyy, jotka eivät koskaan etätyöhön edes siirtyneet, ja muutos on näin edessäpäin.

Muutokset työelämässä ovat joskus nopeita. Tällä kertaa erittäin nopeita. Etätyöstä on tullut vajaassa vuodessa aivan uudella tavalla osa arkea.

Työelämä ja työnteon tavat ovat aina muutoksessa ja muutoksia on luvassa myös jatkossa. Valveutuneet johtoryhmät ja HR-ammattilaiset tähyilevät jo kohti seuraavia isoja muutoksia: tuleeko pätkä- ja keikkatöistä tulevaisuuden tyypillisiä työsuhteita? Katoaako viimein työajan mittaaminen ja häivyttää entisestään työn ja vapaa-ajan välistä raja-aitaa? Millaista johtamista, palkitsemista ja motivointia uudet sukupolvet arvostavat? Mitkä työtehtävät katoavat ja mitä uutta syntyy tilalle?

Työnteon tulevaisuuden ennakointi on tarpeellista kaikille organisaatioille. Tietoa aiheesta on liikkeellä runsaasti: tutkimuksia, skenaariopapereita, strategioita, valmentajia ja konsultteja. Silti jokainen organisaatio on omanlaisensa ja löytää lopulta itse parhaiten tiensä varautua tulevaan.

Tärkeintä on katsoa yhdessä riittävän laajasti ja riittävän kauas. Vaikka historia on hyvä tuntea ja sieltä voi ammentaa paljon, kannattaa samalla muistaa, että parhaat ratkaisut saattavat vielä odottaa löytäjäänsä.

Organisaatioiden kannattaakin käyttää aikaa normaalin toiminnan suunnittelun ja strategiatyön lisäksi myös pitkän aikavälin tulevaisuuspohdintaan, joka yltää seuraaville tekijäpolville. Kun mielikuva työyhteisön tulevaisuudesta on kirkas, myös polku sitä kohti on helpompi nähdä ja tehdä.

Työeläke on Eläketurvakeskuksen julkaisema työeläkealan ammatti- ja sidosryhmälehti.

Julkaisija

Eläketurvakeskus, Etk.fi

DIGILEHTI

Työeläkelehti.fi

UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirje Työeläkelehti.fi:ssä

Toimituksen sähköposti

tyoelake-lehti@etk.fi

Päätoimittaja

Tuovi Rautjoki

Toimituspäällikkö

Anne Iivonen

Toimitusneuvosto

Tiina Grönqvist (Varma)

Kristiina Halonen (Ilmarinen)

Marjukka Hietaniemi (Eläketurvakeskus)

Jorma Kinnunen (Mela)

Kalervo Koistinen (Porasto)

Markus Palomurto (Eläketurvakeskus)

Marjo Skoglund (Elo)

Pirta Toivonen (Veritas)

Katriina Valve (Keva)

TÄTÄ LEHTEÄ TEKIVÄT MYÖS

Katri Isotalo, Antti Karkiainen, Jaakko Kiander, Lena Koski, Peter Lindström, Antti Mielonen, Tiina Palotie-Heino, Jouko Ollikainen, Olli-Pekka Orpo, Sakari Piippo, Merja Raunis, Matti Remes, Virpi Ruohomäki, Juho Saari, Milla Salin, Katri Saarteinen, Mika Vidlund ja Tero Uusimäki.

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

aineistotilaukset@etk.fi

puhelin 029 411 2500

TAITTO

Aste Helsinki Oy/Markku Laitinen

paino

Hansaprint Oy

paperi LumiPress Silk 130 g/m2

55. vuosikerta

ISSN 0564-5808 (painettu)

ISSN 1799-5221 (verkkojulkaisu)

Helsinki 2020

Työeläke ilmestyy viidesti vuodessa.

Seuraavan lehden ilmestymisaikataulu: