Eläketiedot tulorekisteriin

Ensi vuonna työeläkelaitokset ilmoittavat eläkkeet tulorekisteriin.

Eläkealan etuustietoja hyödyntävät muun muassa verohallinto, Kela, sosiaaliviranomaiset ja työttömyyskassat – ja myös eläkkeensaajat. Maksettujen eläke-etuuksien tiedot alkavat näkyä tulorekisterissä 2021 alussa.

Jokaisessa eläkelaitoksessa jo testataan tietojen ilmoittamista tulorekisteriin. Kesäkuussa päästään testaamaan verohallinnon kanssa OmaVeroa ja sitä, miten ennakkoverotiedot muodostuvat sinne niiden maksamista varten. Nykyisin jokainen eläkelaitos itse laskee ja tilittää etuuksista ennakkoverot, jatkossa summa tulee suoraan verottajalta.

Ilmarisen osastonjohtaja Tarja Lamminmäki vetää viikoittain kokoontuvaa eläkealan etuustyöryhmää. Lamminmäen mukaan hyvin sitoutuneessa ydinryhmässä vaikuttaa noin 15 työeläkealan asiantuntijaa.

– Etuuspuolella työllistävät nyt tulorekisterin täsmäytysraportit. Niiden avulla voimme varmistua ilmoittamiemme tietojen oikeellisuudesta. Kaikilta osin laatu ei ole vielä ollut meille ihan riittävä, Lamminmäki sanoo.

Testaus on haasteellista, koska testihenkilöitä on käytössä vain muutamia satoja. Kuitenkin aidossa toimeenpanossa pelkästään yksi työeläkeyhtiö maksaa eläkkeitä kuukausittain sadoille tuhansille etuudensaajille.

– Testaus on erittäin tärkeää, sillä ilmoitettavien tietojen pitää olla oikein, Lamminmäki painottaa.

Hän uskoo, että etuustietojen käyttöönotto sujuu jo jouhevammin kuin aikanaan tulorekisterin aloitus palkkatietojen ilmoittamisessa.

– Tietojen reaaliaikaisuus ja hyödynnettävyys ovat tulorekisterin edut. Heti alussa ei varmaankaan olla ihan valmiita, mutta hyödynnettävyys kehittyy ajan myötä.

Tulorekisterin iso kuva myönteinen

Eläkealalla tulorekisterin käynnistäminen oli iso uudistus, ja uusien käyttäjäryhmien mukaantulo tämän vuoden alussa aiheutti aluksi korjattavaa työnantajien ilmoittamiin tietoihin. Palkkatietojen käyttäjiksi vuodenvaihteessa tulivat muun muassa tapaturmavakuuttajat.

Työeläkealan tulorekisteriryhmää vetävän Riikka Nivuksen mukaan juuri tapaturmavakuuttajien kautta tulikin pitkin viime talvea eläkelaitoksille lisätyötä, kun työnantajien osin puutteelliset tiedot aiheuttivat paljon korjaus- ja mitätöimistarpeita.

– Asiakkaat eivät vieläkään aina ymmärrä, että muutokset palkkatiedoissa aiheuttavat työeläkeyhtiöiden vakuutusmaksujen uudelleenlaskennan, Nivus kertoo.

Keväällä tilanne parani, ja palkkapuolella eli ansiotietojen ilmoittamisessa isoimmat ongelmat on jo pääosin selätetty.

– Iso kuva tulorekisteristä on kuitenkin hyvä, Nivus korostaa.

Kun tarkastellaan kokonaisuutta, tulorekisterin myötä eläkepäätösten käsittely on selvästi nopeutunut, ja myös vakuutusmaksujen laskutus on ajantasaisempaa.

Neuvontaa työnantajille jatketaan

Nivus kertoo, että yhteistyö tulorekisteritoimijoiden kanssa toimii hyvin, ja hän arvelee eläkealan olevan yksi isoimmista mutta myös vaativimmista tiedon käyttäjistä.

Varman vakuutuspalvelujohtajana työskentelevän Nivuksen mukaan tulorekisteritiedoissa havaitaan yhä korjattavaa, muttei läheskään niin paljon kuin alussa. Alkuvaiheessa haasteita toivat virheelliset tiedot ja ns. tuplapalkkailmoitukset. Tuplailmoituksista ei ole päästy vieläkään eroon.

Ilmoitusmassat ovat eläkealalla niin suuria, että virheitä mahtuu aina joukkoon.

– Esimeriksi Varmaan saamme noin puoli miljoonaa palkkailmoitusta kuukaudessa, ja niistä viimeksi noin muutama tuhat oli korjattavia. Lukumäärä vaihtelee kuukausittain, hän sanoo.

Nivuksen mukaan jokaisesta virheellisestä palkkailmoituksesta ollaan yhteydessä työnantajaan ja pyydetään korjaamaan tiedot. Paikoin työ on aikamoista vahtimista, että työnantaja tekee korjaukset.

– Koska emme voi tehdä muutoksia ja korjauksia palkkatietoihin työnantajan puolesta, jatkuva neuvonta ja tietojen oikeellisuuden varmistus on tässä keskeistä, Nivus korostaa.

Tulotiedot monen päätöksen pohjana

Tulorekisteri on valtakunnallinen rekisteri, johon kerätään tulotiedot eri käyttäjien tarpeita varten. Suorituksen maksajat ilmoittavat itse tiedot rekisteriin.
Työnantajat ovat ilmoittaneet tulorekisteriin vuoden 2019 alusta maksetut palkat ja ansiotulot. Vuoden 2021 alusta lähtien ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.
Tulorekisterin tietoja hyödyntävät esimerkiksi työttömyyskassat ja Kela maksaessaan päivärahoja. Verohallinto käyttää tulorekisterin tietoja veroilmoituksen pohjana. Myös työeläkkeiden perustana olevat ansiot saadaan tulorekisterin kautta.
Viranomaisten päätökset nopeutuvat, kun tiedot ovat käytössä suoraan tulorekisteristä, eikä niitä tarvitse erikseen kysyä tulonsaajalta tai työnantajalta.
Jos tulorekisteriin ilmoitetuissa tiedoissa on virhe, tiedon ilmoittaja korjaa ilmoittamansa tiedot. Korjatut tiedot välittyvät tulorekisteristä kaikille tiedon käyttäjille.
Jokainen tulonsaaja näkee tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta omat palkkatietonsa, ja vuodesta 2021 lähtien myös maksetut etuudet ja eläkkeet.
Tulorekisteristä saa lisätietoa ja sinne voi kirjautua Tulorekisteri.fi-palvelussa.

Matti Lumijärvi