En enkät igen

Vill du svara på en kort enkät? Allt fler låter bli, och jag erkänner att jag ibland också själv gör det. Det kommer ju en uppsjö av enkäter varje vecka, per telefon, sms och e-post, och det verkar bara öka. Inköpet av en mjölkburk i närbutiken leder omedelbart till en sms-enkät, och om man ringer till tandläkaren borde man orka analysera samtalet efteråt. Ibland blir det för mycket.

Statistikcentralen tog upp en viktig sak i sin nyhet om undersökningsleda i slutet av april. Oron över det minskande antalet svar är befogad. Beslutsfattandet i landet bygger i bästa fall på forskningsbaserad kunskap, och mycket forskning görs genom enkätundersökningar. Det görs alltså gott om undersökningar, och utöver dem kommer alla andra enkäter, såsom kundresponsförfrågningar, kommunikations- eller marknadsundersökningar och gallupar. Vem orkar svara på allt och behövs verkligen all denna information?

På Pensionsskyddscentralen (PSC) har vi också märkt att folk har tröttnat på att svara. Vi gör årligen forskningsenkäter bland olika målgrupper, och det har blivit svårare att nå svarare i en del av dem. Hittills har vi lyckats få ihop en tillräcklig mängd svar, men vi delar Statistikcentralens oro.

Målgrupper som är särskilt svåra att nå är småbarnsföräldrar, företagare och ungdomar. De som jäktar för att få livspusslet att gå ihop låter gärna bli att svara på uppringningar från okända nummer och enkätmeddeladen drunknar i den oändliga floden av Wilma-meddelanden. Ungdomarnas kommunikationskultur är annorlunda, i den spelar telefonsamtal och e-post ingen stor roll längre. Företagarnas vardag är ständig brådska, så allt överlopps väljs bort. Pensionärerna däremot utmärker sig i PSC:s enkäter med en rekordartat hög svarsfrekvens, rentav över 80 procent.

Hur blir det med undersökningarna i framtiden, om ingen svarar på enkäter? Inte bra, men det är svårt att avstå från enkäter, eftersom de i praktiken är det enda sättet att få resultat som representerar befolkningen. När vi själva är i svararens roll kan vi överväga vilka enkäter det är viktigast att svara på när tiden inte räcker till för allt. De som gör enkäter behöver också tänka efter: fråga när det finns ett genuint behov och informationen gör stor nytta. Genomför enkäterna på ett högklassigt sätt så att det blir en positiv upplevelse också för den som svarar.

Tuovi Rautjoki
Kommunikationsdirektör,
Pensionsskyddscentralen
@TuoviRautjoki